Bericht van het moderamen van Maarland op zaterdag 9 mei

Zondag dienst op Kerkomroep
Aanstaande zondag (10 mei) kunt u / kun je weer luisteren naar de dienst. In de kerk zullen aanwezig zijn koster André Dallinga of Fenko Zijlstra, organist Ab Gramsbergen, ouderling Gerda Potze, voorgangers en tegelijk zangers Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra.
De dienst begint om 9.30 uur.
De Orde van dienst komt op de website van onze kerken en wordt toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

 Het luisteren van de dienst
U / je kunt op internet gaan naar: www.Kerkomroep.nl   Bij ‘Vind uw kerk’ Loppersum invullen; bij Loppersum kiezen voor de Petrus en Pauluskerk.

Nieuwsbrief landelijke kerk
Elke zaterdagavond stuurt de PKN een speciale nieuwsbrief met suggesties voor de zondag om te vieren, te bidden en te delen. Dat is te laat om nog via de mailbom door te sturen. Daarom maken we u attent op twee zaken uit de vorige nieuwsbrief, zodat u weet waar u bemoedigingen kunt vinden op de website van de PKN. Inschrijven op de nieuwsbrief kan hier: inschrijven

Het KRO-NCRV programma ‘Met hart en ziel’ zendt vanaf 25 april in samenwerking met de PKN een speciale zesdelige serie uit op 6 achtereenvolgende zaterdagen om 18.00 uur op NPO2. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. De wekelijkse meditaties door ds. René de Reuver en andere bemoedigingen vindt u hier.

Onderstaande meditatie sprak ds. René de Reuver uit tijdens de uitzending van ‘Met hart en ziel’ van 2 mei. Deze willen we u niet onthouden.

Angst, wie kent het niet?
Het leven is kwetsbaar. We zijn broze mensen, en juist in deze tijd beseffen we dat maar al te goed.
Over twee dagen is het 4 mei. En dit jaar, na 75 jaar vrijheid, gedenken we onze doden in grote stilte. De Dam en al die andere gedenkplaatsen blijven nagenoeg leeg. Waar put je dan in deze tijd moed uit? Wat troost je?
Angst hoort bij het leven. En daar is niks mis mee: we hebben angst nodig om gevaren goed in te kunnen schatten. We lezen in de Bijbel dat zelfs Jezus doodsbang werd, toen hij besefte wat Hem te wachten stond. Angst is pas een probleem als het je gaat beheersen, je in de greep krijgt. Als het je raadgever wordt. Als je een gevangene wordt van de angst.

Volgens sommigen staat 365 keer in de Bijbel: ‘Wees niet bang’. Als het ware voor elke dag één keer. Alsof je God hoort zeggen: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je.’ De Bijbel spreekt niet heel afstandelijk over God, als Iemand die hoog verheven is, onbereikbaar. Nee, de Bijbel spreekt over een God die je ziet, hoort, die nabij is. Die je bij je naam kent. Hij laat ons als mensen niet aan ons lot over, maar Hij deelt ons leven, inclusief ons lijden en onze dood. Hij weet wat wij meemaken. 

Weet u waar Jezus na Pasen, na de opstanding, aan te herkennen is? Aan de wonden in zijn handen, in zijn zijde en in zijn voeten. Hij deelde ons hele leven, ons lijden, en onze dood. Daarin is Hij ons nabij, en zegt Hij: Wees niet bang. Ik ben met je! Ik ben er, als een herder die voor zijn schapen zorgt.

Wat doorbreekt nu de ban van de angst? Dat kunnen mensen zijn, die er voor je zijn. Iemand op wie je altijd weer terug kunt vallen, bij wie je altijd weer terechtkunt. Een partner, een vriend, een kind… En God. Hij breekt de ban van de angst. Hij geeft moed.

Leven met God betekent niet dat je immuun bent voor moeilijkheden en angsten, maar dat je te midden van alle moeilijkheden en angsten vrede vindt.

Nobody knows the trouble I’ve seen
nobody knows but Jesus…

Ds. René de Reuver

1 %
Dit is een initiatief van een aantal partijen voor een mondiale aanpak van een pandemie. Een virus houdt geen rekening met grenzen, culturen of religies, zo stelt een grote groep religieuze en levensbeschouwelijke leiders en organisaties, waaronder de PKN, in een gemeenschappelijke steunverklaring. Rabbijn Soetendorp, initiatiefnemer van de steunverklaring, zegt: “In al onze spirituele tradities wordt de mensheid gezien als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam wordt aangetast, dringt de verstoring door in het gehele lichaam”. In de notitie ‘No country is safe until every country is safe’ worden fractievoorzitters en het kabinet opgeroepen om 1% van de beschikbare 90 miljard ter beschikking te stellen voor het ontwikkelen van een integrale internationale benadering, vanuit solidariteit en eigenbelang. De steunverklaring vindt u hier

We bidden u Gods zegen toe in de nieuwe week.

Hartelijke groet namens het moderamen,
Dianne Velvis

Reacties op dit bericht kunt u / kun je sturen naar scribamaarland@gmail.com 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland