Bericht van het moderamen van Maarland van zaterdag 4 april

Zondag dienst op internet

Aanstaande zondag (5april) wordt de gezamenlijke dienst van Palmpasen op internet uitgezonden. In de kerk zullen alleen de koster, organist, de ouderling,  zangers en de voorganger aanwezig zijn.

Je / u kunt de dienst volgen door op internet te zoeken naar www.Kerkomroep.nl   Bij ‘Vind uw kerk’ Loppersum invullen; bij Loppersum kiezen voor de Petrus en Pauluskerk. De dienst begint om 9.30 uur.

De teksten komen op de website van onze kerken, en worden toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

Diensten in de Stille Week

Ook in de Stille Week zullen er diensten zijn:
Witte Donderdag 9 april om 19.30 uur.
Goede Vrijdag 10 april ook om 19.30 uur.
Paaswake op zaterdag 11 april om 22.00 uur.
Paasmorgen, zondag 12 april om 10.00 uur.

De teksten van deze diensten zullen steeds via de mailbom worden doorgestuurd; en ze komen ook op de website. Alleen persoonlijke teksten komen niet op de website.

De diensten zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl (zie hierboven)

Verstaanbaarheid diensten
Er komen heel diverse signalen binnen over de duidelijkheid van de diensten op internet: voor sommigen is het te zacht, voor anderen is het heel duidelijk. Dat verschilt ook per dorp. Als u / je de uitzending via Kerkomroep goed of juist slecht verstaat, graag even een berichtje. Dan weten we hoe het overkomt en kunnen zo mogelijk het signaal proberen te verbeteren.

 Mailbom
Wilt u  / wil je de berichten die op de website komen ook via de mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar bjhuizing@planet.nl
Met daarbij het verzoek om de mailbom te ontvangen.
Ouderen in de huizen ontvangen de berichten op papier.

De andere berichten worden allen verzonden via de mailbom
Hartelijke groeten van het moderamen, scriba Dianne Velvis

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland