Bericht van het moderamen van Maarland

Zondag dienst op internet

Aanstaande zondag (29 maart) wordt de dienst op internet uitgezonden. In de kerk zullen alleen de koster, de organist, de ouderling, Riet en Lyda als zangeressen en de voorganger aanwezig zijn.
Je / u kunt de dienst volgen door op deze link te klikken: www.Kerkomroep.nl    De dienst begint om 9.30 uur.
De teksten komen op de website van onze kerken, en worden toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

Mailbom
Wilt u  / wil je de berichten die op de website komen ook via de mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar bjhuizing@planet.nl Met daarbij het verzoek om de mailbom te ontvangen. Ouderen in de huizen ontvangen de berichten op papier.

Oproep dagelijkse bemoediging
Zolang er geen kerkdiensten gehouden worden, willen wij elkaar dagelijks bemoedigen via de mail en de website. Domie Tjalling heeft al een aantal berichten Onder de toren verstuurd. Aan deze dagelijkse mails kunnen alle gemeenteleden meedoen. Als u / jij een gedicht, overdenking, tekening, gebed, gedachten wilt delen, dan graag de bijdrage mailen naar tjhuisman27@gmail.com

Website Protestantse Kerk Nederland
Ook op de website van de landelijke kerk staan mooie dingen. Zie: https://www.protestantsekerk.nl 

Open kerkgebouwen
Elke dag zijn de kerken van Zeerijp, Eenum en Oosterwijtwerd open om een lichtje te branden, te mediteren, zingen, bidden, stil te zijn… U / jij bent van harte welkom in deze kerken!

Klokken van troost en hoop
Afgelopen woensdagavond heeft u misschien onze klokken horen luiden! Hierbij leggen wij uit waarom we dat hebben gedaan.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt, zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, doet de Raad van Kerken in Nederland een oproep om op drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, in navolging van een lokaal initiatief van de Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  

Bericht van Elske Kramer uit Westeremden
staat alleen op het bericht via de mailbom, zie hierboven

Hartelijke groeten van het moderamen, scriba Dianne Velvis

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland