Bericht van het moderamen wijk Maarland

Oproep dagelijkse bemoediging
Zolang er geen kerkdiensten gehouden worden, willen wij elkaar dagelijks bemoedigen via de mail en de website. Domie Tjalling heeft al een aantal berichten Onder de toren verstuurd. Aan deze dagelijkse mails kunnen alle gemeenteleden meedoen. Als u / jij een gedicht, overdenking, tekening, gebed, gedachten wilt delen, dan graag de bijdrage mailen naar tjhuisman27@gmail.com

Zondag dienst op internet
Aanstaande zondag (22 maart) wordt de dienst op internet uitgezonden. In de kerk zullen alleen de koster, de organist, de ouderling, Tineke Zijlstra als zangeres en de voorganger aanwezig zijn.

Je / u kunt de dienst volgen op internet: Klik op deze link om naar de Petrus en Pauluskerk te gaan op kerkomroep.nl. De dienst begint om 9.30 uur.

 Open kerkgebouwen
Elke dag zijn de kerken van Zeerijp, Eenum en Oosterwijtwerd open om een lichtje te branden, te mediteren, zingen, bidden, stil te zijn… U / jij bent van harte welkom in deze kerken!

Klokken van troost en hoop
Afgelopen woensdagavond heeft u misschien onze klokken horen luiden! Hierbij leggen wij uit waarom we dat hebben gedaan.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt, zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, doet de Raad van Kerken in Nederland een oproep om op drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, in navolging van een lokaal initiatief van de Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  

Gebed voor de gemeente
De manier waarop mensen samenleven is door de uitbraak van het Coronavirus plotseling aan het veranderen. Wij willen als kerk bidden voor elkaar en voor de wereld. Hieronder een gebed van het moderamen voor ons allemaal.

Onze Vader in de hemel,
Wij bidden tot u nu onze wereld opeens zo sterk is veranderd.
|Wij weten niet hoe ons leven er de komende weken en maanden uit gaat zien. Dat weten we sowieso niet, maar onze zekerheden vallen in rap tempo weg. Daarom vragen wij U om hulp.

Wij bidden voor alle zieke mensen, die soms in eenzaamheid vechten voor herstel. Wij denken aan de mensen om hen heen: familie, vrienden, hulpverleners, die geraakt zijn door wat zij meemaken.
Wij vragen om uw zegen en om herstel.

Wij bidden voor allen die bang zijn voor wat komen gaat. Geef dat zij een luisterend oor krijgen voor hun zorgen en angst, zodat zij niet in eenzaamheid hoeven te lijden. Wilt U ons open ogen en oren geven voor de zorgen van de ander, zodat wij ons met hen kunnen verbinden.

Wij weten dat U onze enige zekerheid in het leven bent en ook als wij dat nu niet voelen, vertrouwen wij erop dat U voor ons blijft zorgen en ons niet in de steek laat.

Wij danken u voor alle mensen die zich inzetten om de ander te helpen. Daarin zien wij Uw hand.
Geef ons de moed om onze zorgen te delen en geef ons Uw liefde om er voor elkaar te zijn.
God, wij vragen U: hoor ons gebed.

Amen.

Hartelijke groeten van het moderamen, scriba Dianne Velvis

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland