Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk

  12 juli 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  19 juli 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  19 juli 09:30
 4. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  26 juli 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  26 juli 09:30
 6. Kerkdienst Kerk Eenum

  26 juli 19:00
 7. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  2 augustus 09:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  2 augustus 09:30
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  9 augustus 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  16 augustus 09:30

Bericht van wijk Maarland: We mogen weer………

Het is u vast niet ontgaan: sinds 1 juni mogen er weer bijeenkomsten worden gehouden van max. 30 personen, en vanaf 1 juli is dat aantal 100.

Dat betekent dat wij ook weer kerkdiensten mogen bezoeken. Daarbij zijn wij wel gehouden aan een behoorlijk aantal aanpassingen waaronder aanmelden voor bezoek van een kerkdienst, handen desinfecteren, anderhalve meter afstand, niet zingen. Gelukkig kan er ook veel wel: elkaar ontmoeten, luisteren naar lezingen en uitleg, naar gezang en orgelspel, samen bidden.

Inmiddels is er in Maarland een tweetal diensten geweest waarbij gemeenteleden aanwezig waren. Dit waren goede oefenmomenten. Ondanks de restricties werd het kerkbezoek ervaren als hoopvol en bemoedigend. Dat heeft de kerkenraad doen besluiten om ook zo spoedig mogelijk weer de kerkgang voor alle gemeenteleden (bij grote belangstelling wel bij toerbeurt) te laten plaatsvinden.

Eén en ander moet natuurlijk wel veilig gebeuren, de gezondheid van de Maarlanders moet niet in de waagschaal worden gelegd. Daarom is er een commissie in het leven geroepen die zich zal buigen over de mitsen en maren en over het landelijk aangeleverde protocol. U hoort zo spoedig mogelijk van ons wanneer de eerste mogelijkheid zal zijn om u aan te melden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Ter geruststelling: als u het (nog) niet prettig vindt om u in een grotere groep te begeven, weet dan dat de diensten ook elke zondag te beluisteren zullen zijn via kerkomroep.nl

Hou voor nadere informatie mailbom en website in de gaten!

De commissie coronaproof kerkbezoek,

Gerry Dallinga
Jaap Jan Geertsema
Geja Huizing
Gerda Potze
Thea Steenwijk

 

 

 

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.