Berichten uit het aanstuurplougje

De meest recente vergadering van het aanstuurplougje dateert van 27 september. We keken even terug op de voorbije periode en dan springt het overleg op 6 september met de omliggende kerken in het oog. Het overleg verliep in goede sfeer en naar het zich laat aanzien komen we er wel uit. Dat is snel geschreven, maar dan komt natuurlijk nog de afwikkeling. De voorstellen voor ‘grenscorrecties’ gaan nu naar de drie gemeenten. Deze moeten een gemeenteavond beleggen om hun respectievelijke gemeente te horen. Daarna moet de classis daar wat van vinden en voor we het weten zijn de oliebollen op. Met andere woorden: deze voorgeschreven stap in het fusieproces zou er voor kunnen zorgen dat de beoogde datum van de fusie (1 januari 2024) weleens een paar maanden kan opschuiven.

Verder loopt het proces volgens de planning. De kerkenrentmeesters hebben de gezamenlijke begroting voor 2024 opgesteld en ook een doorkijkje voor de komende acht jaar is gemaakt. We hebben een keuze gemaakt voor de naam van de gefuseerde gemeente. De roepnaam wordt Fivelstroom. Over de doopnaam moeten we nog een kleine slag om de arm houden, maar daarover later dit jaar meer. Er is door het ‘werkveld’ Erediensten al wat verder gekeken dan 2024 en zij hebben een eerste verkenning gedaan inzake het dienstenrooster 2025. Deze verkenning zal worden voorgelegd aan de kerkenraad.

Voor de agenda: op 9 november een gemeenteavond. Hoewel het programma op het moment van schrijven nog niet helemaal af is lijkt het er op dat we voor de pauze een aantal regelzaken aan de orde stellen: de grenzen, rooster 2025, naam en planning. Na de pauze het beleidsplan van de nieuwe gemeente.

De mensen die mij een beetje kennen weten dat ik graag mag lezen. Over grenzen en hun ontstaan heb ik een soms heel vermakelijk boekje gelezen van de hand van Milo van Bokkum. Grensstreken heet dat boek met als ondertitel ‘Waarom grenzen liggen waar ze liggen’. Milo heeft geen kennis gehad van de grenzen van de nieuwe gemeente, anders was het een hoofdstuk geworden in zijn boek.

Namens het aanstuurplougje,
Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland