Berichten van de Kerkrentmeesters Vredekerk

Kerkbalans

We hebben de actie kerkbalans weer gehad in de maand januari. Er is door u op dit moment € 67000 toegezegd aan kerkelijke bijdragen. Dit is iets meer dan toegezegd in 2022. Langs deze weg willen wij u bedanken voor de toezeggingen. Ook bedanken wij allen die meegewerkt hebben aan deze actie

Energie

Zoals u hebt vernomen in 2022 hebben we bij de zondagse diensten de kachel wat lager gezet en zijn we na de diensten in de kerkzaal gaan koffie drinken. Ook hebben wat andere energiemaatregelen genomen. Dat heeft er toe geleid dat wij in 2022, 2044 m3 minder aan gas hebben verbruikt t.o.v. 2021 en we 1092 kWh meer hebben geleverd dan verbruikt, terwijl dat in 2021 ongeveer op nul uitkwam. Wij zien nu dat in de maanden januari en februari 2023 minder gas en elektriciteit is gebruikt dan in 2022. Ook in 2023 zullen we nog meer maatregelingen gaan nemen. Troost u, de kachel gaat niet verder omlaag.

Versterking

Het vervolg van de versterking zou begin februari en later half maart beginnen. Maar het is nog steeds hetzelfde liedje: men is het niet eens over de centen en alles is nu dus weer uitgesteld. Zoals het er nu uitziet, zullen de werkzaamheden niet eerder beginnen dan 1 mei. Een voordeel is, dat we bij de organisatie van koningsdag dan hiervan geen last hebben. Wel zijn we druk bezig te bedenken hoe de te versterken onderdelen van de kerk er nadien uit komen te zien. Dat brengt wel weer wat kosten met zich mee, maar dan zijn we wel weer bij voor een hele poos, hopen wij.

Gemeenteavond

De cijfers 2022 zijn bekend en daarom hebben we een gemeenteavond gepland op woensdag 19 april, noteer die avond vast in uw agenda, dan vergeet u dat niet. We zijn op dit moment bezig alle cijfers te bundelen en als dat klaar is, krijgt u die van ons in de bus om te bestuderen. Meerdere berichten zullen vast nog wel volgen, over wat u op de gemeenteavond nog meer kunt verwachten.

Namens de kerkrentmeesters,
Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland