Beroepingswerk Vredekerk

We hebben bericht ontvangen van de classis dat wij een predikant mogen beroepen voor maximaal 60%. Even ter vergelijking, Marco was voor 80% bij ons in dienst.

Dit heeft te maken met onze jaarlijkse tekorten en onze verdere financiële positie.

Tevens hebben we besloten het beroepingswerk even op een laag pitje te zetten, omdat er binnenkort hopelijk een beslissing zal gaan vallen m.b.t. de samenwerking met Maarland.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland