Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  29 november 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  29 november 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  6 december 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  13 december 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  13 december 09:30
 6. Kerkdienst Donatuskerk

  20 december 09:30
 7. Kerkdienst Vredekerk

  20 december 09:30
 8. Kerkdienst Kerk Eenum

  20 december 16:30
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  23 december 19:00
 10. Kerkdienst Donatuskerk

  24 december 20:00

Beste gemeenteleden van Maarland

Nu de diaconie zondags niet met de collectezak rond gaat, blijven de opbrengsten van de collecten achter. Barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en mis­schien dan zelfs nog meer!

Hoe kunnen wij daar nu vorm aan geven?

De diaconie vraagt of u periodiek een vast bedrag wilt storten op de rekening van de diaconie. Het bedrag dat u geeft wordt dan verdeeld over de doe­len die in het collecterooster zijn opgenomen. Ver­der heeft de diaconie besloten om alle collecten aan te vullen tot een bedrag van € 100,00.

Uiteraard kunt u, als u het zelf wilt blijven bepalen, iedere week uw gift overmaken onder vermelding van het doel van de desbetreffende zondag. Wilt u ons helpen om de gestelde collectedoelen, ook in deze moeilijke tijd, te kunnen halen?

Het bankrekeningnummer van de Diaconie Maar­land is NL 60 SNSB 090 18 74 329.

Het college van diakenen

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!