Beste gemeenteleden van Maarland

Nu de diaconie zondags niet met de collectezak rond gaat, blijven de opbrengsten van de collecten achter. Barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en mis­schien dan zelfs nog meer!

Hoe kunnen wij daar nu vorm aan geven?

De diaconie vraagt of u periodiek een vast bedrag wilt storten op de rekening van de diaconie. Het bedrag dat u geeft wordt dan verdeeld over de doe­len die in het collecterooster zijn opgenomen. Ver­der heeft de diaconie besloten om alle collecten aan te vullen tot een bedrag van € 100,00.

Uiteraard kunt u, als u het zelf wilt blijven bepalen, iedere week uw gift overmaken onder vermelding van het doel van de desbetreffende zondag. Wilt u ons helpen om de gestelde collectedoelen, ook in deze moeilijke tijd, te kunnen halen?

Het bankrekeningnummer van de Diaconie Maar­land is NL 60 SNSB 090 18 74 329.

Het college van diakenen

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.