Betaalverzoek kerkblad

Ruim een maand geleden heeft u bij het kerkblad een betaalverzoek gekregen voor het abonnementsgeld voor Op de Hoogte. Het geld is binnengestroomd. Hartelijk dank daarvoor. Een aantal abonnees (zo’n 75) heeft het bedrag nog niet overgemaakt. Zouden die dat binnenkort alsnog kunnen doen? Het rekeningnummer staat voorin het kerkblad. De kosten zijn:

€ 12 voor thuisbezorging|
€ 18 voor streekpost
€ 30 voor bezorging door PostNL.

Alvast mijn hartelijke dank.

Jacob Ozinga

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland