Bezoeken van de kerkdiensten in Maarland

Na lange tijd is het sinds enkele maanden weer toe­gestaan om de kerkdiensten te bezoeken. Daarbij zijn wij wel gehouden aan een behoorlijk aantal aanpassingen waaronder aanmelden voor bezoek van een kerkdienst, handen desinfecteren, ander­halve meter afstand, (nog) niet zingen. Gelukkig kan er ook veel wel: elkaar ontmoeten, luisteren naar lezingen en uitleg, naar gezang en orgelspel, samen bidden.

Inmiddels is er in Maarland een aantal diensten ge­weest waarbij gemeenteleden aanwezig waren. Voor de aanwezigen voelde het goed elkaar weer te ontmoeten, zij het op afstand en met beperkende regels.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de diensten in Maarland weer te bezoeken. Daarvoor moet u zich wel aanmelden. Dit kan vòòr de vrijdag vooraf­gaande aan de dienst (bij voorkeur) per mail:
gejahuizing@planet.nl of telefonisch: 0596-571831.
U krijgt dan de spelregels toegestuurd, zodat we op veilige en gezonde wijze ter kerke kunnen.
Natuurlijk zult u begrijpen dat, als de omstandig­heden daarom vragen, we weer overgaan op de meer beperkende maatregelen. Ter geruststelling: als u het (nog) niet prettig vindt om u in een grote­re groep te begeven, weet dan dat de diensten ook elke zondag te beluisteren zullen zijn via kerkom­roep.nl

Heeft u vragen? Dan horen wij die graag.

De commissie coronaproof kerkbezoek,
Gerry Dallinga, Jaap Jan Geertsema, Geja Huizing, Gerda Potze en Thea Steenwijk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland