Biddag en biodiversiteit

Tjalling Huisman vroeg een aantal gemeenteleden (landbouwers) om mee te denken over de overden­king van biddag. Ik (ondergetekende) was één van hen.

Biodiversiteit staat volop in de belangstelling, on­der andere naar aanleiding van een aantal kranten artikelen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet. Maar het blijkt nog niet zo eenvoudig. De één heeft er meer invloed op dan de ander.

Ik voel mij als boer er wel door aangesproken. ‘Wij’ (de landbouw) worden er ook op aangesproken en dat mag, want we gebruiken ook een groot deel van de grond in Nederland voor de voedselproductie. Nu gebruik (huur) ik land van de kerk (eigendom van diaconie Maarland) voor mijn boerderij. Om de biodiversiteit de vergroten moet er soms wat ver­anderen. Tijdens het overleg voor biddag heb ik te­gen Tjalling gezegd dat ik op mijn manier zou wil­len bijdragen en dat is de reden dat Tjalling tijdens de overdenking heeft genoemd dat ik het perceel land anders zal gaan ‘inrichten’.

Er zijn nu gewas mengsels die meer gericht zijn op biodiversiteit, dat houdt in dat er zaadmengsels verkrijgbaar zijn met meerdere / diverse – en ande­re – soorten grassen en kruiden.

Dat is nieuw, want het is nog niet zo eenvoudig een mengsel te maken dat ook meerdere jaren stand houdt, niet alle bloemen en kruiden kunnen er te­gen dat het afgemaaid wordt en op welk moment. Het wordt geen pluktuin van bloemen. Het land blijft voor mij gewoon land voor de voedsel pro­ductie voor de koeien. Dit kan ook goed samen gaan met het biodiversiteitsplan, maar we moeten wel de tijd hebben / krijgen om het te leren.

Nu groeit er gras met klavers (het is vorig jaar in­gezaaid) en als het zover is, komt er een gewas met nog meer biodiversiteit. Wanneer? Ik denk dat het nog ongeveer 2 jaar duurt voor de klaver verdron­gen is door het gras, en dan kan ik het opnieuw in­zaaien. Nog even geduld dus. Dit stukje is naar aan­leiding van vragen van mensen over het hoe en wat. Als u nog meer vragen heeft stel ze gerust. (het gaat om het perceel land aan het einde van de Molenweg over de Wijmers in Loppersum)

Groet, Bert de Regt

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland