Bloemenstander P&P kerk

Bloemenstander

Misschien is het u al opgevallen, maar zo niet dan moet u toch de nieuwe bloemenstander in de Petrus en Pauluskerk eens goed bekijken. Deze met fraai houtsnijwerk versierde stander is afkomstig uit de vroegere scheidingswand tussen koor en middenschip. Bij de restauratie van de kerk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is deze wand verwijderd en gelukkig zijn onderdelen bewaard gebleven, waaronder dit zuiltje . Volgens de mode van die tijd was al het houtwerk van deze wand zwart geverfd met vergulde biezen. Jan Wieringa  (timmerman) en Klaas Jan Pilon en Klaas Wiersma (schilders) hebben het geheel gerestaureerd en geschikt gemaakt om er  zondags de bloemen op te zetten. Het is een aanwinst voor het interieur van onze historische kerk en past ook  perfect bij het geheel van het liturgisch centrum.

Bertus Huizing

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland