Bloemschikking laatste zondag kerkelijk jaar

Het hart wordt gezien als het symbool voor de liefde

De schikking is vanaf de onderkant opgebouwd in de kleur paars:
teken van soberheid, inkeer, rouw en wanhoop na het verlies van geliefden.
Er volgt een overgangsfase van roze:
het licht van Gods ontferming en zachtmoedigheid breekt door en verandert het paars in roze. Een teken van hoop.
Naar boven toe zijn de bloemen wit:
de kleur van nieuwe leven, opstanding, feest. Het licht van Pasen wint het van de duisternis.

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O Licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis

(Lied 75:8, Liedboek)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland