Bloemschikking tweede zondag Veertigdagentijd

In de lezing van vandaag neemt Jezus  Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Dit wordt verbeeld met de stenen.
Daar begint Jezus’ gezicht te stralen en zijn kleren worden verblindend wit.
Ineens verschijnen Mozes en Elia op de berg en spreken met Jezus. Uitgebeeld door de drie tulpen.
In zijn worstelingen op de berg komen zij Jezus een hart onder de riem steken. Zij beiden hadden ook woestijnervaring; zij wisten hoe deze periode te overleven. Aan Gods tafel zit je nooit alleen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland