Bloemschikking tweede zondag Veertigdagentijd

In de lezing van vandaag neemt Jezus  Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Dit wordt verbeeld met de stenen.
Daar begint Jezus’ gezicht te stralen en zijn kleren worden verblindend wit.
Ineens verschijnen Mozes en Elia op de berg en spreken met Jezus. Uitgebeeld door de drie tulpen.
In zijn worstelingen op de berg komen zij Jezus een hart onder de riem steken. Zij beiden hadden ook woestijnervaring; zij wisten hoe deze periode te overleven. Aan Gods tafel zit je nooit alleen.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland