Bloemschikkingen Stille week en Pasen 2021

Witte donderdag  2021

Jezus wast de voeten van de leerlingen als teken en voorbeeld. Het is een teken van zijn lijden en sterven als reiniging van ons mensen waardoor Hij ons de Vader verbindt. 

Deze dienst van Hem is ook een voorbeeld om elkaar te dienen zodat wij een gemeenschap kunnen zijn.

Deze schikking beeld het avondmaal uit dat Jezus op deze avond instelde . De koren komen uit de viering van zondag 14 maart over de wonderbare spijziging. Jezus is het brood des levens en waarin wordt dat duidelijker dan in het avondmaal? De glazen verbeelden de beker waarmee hij ons als ware wijnstok voedt. En Jezus voedt ons opdat wij elkaar dienen.

Goede vrijdag

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog, we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de waarheid af.

Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn we bereid om de waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Vandaag staat de kruisiging centraal. Een –dood-stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen zijn zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis van stekelige takken ligt horizontaal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, naar de ander, we zijn nu naar binnen gericht in ons zelf.

Pasen

In de traditie van de kerk zijn de 6 –later 7- daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er  daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken: geef de vreemdeling onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: Ik ben er voor jou. 

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door de buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen. 

 

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland