Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

PKN Vredekerk Maarland