Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen

De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat. Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen. Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

De Tsjechische hoogleraar en priester Tomas Halik staat de afgelopen jaren middenin de (theologi­sche) belangstelling. Regelmatig verschijnen er boeken van zijn hand, ze worden goed verkocht omdat ze goed leesbaar zijn. Hij betrekt geloofs- en levensvragen op elkaar. Het boek Raak de wonden aan begint met een citaat van Gregorius de Grote, een kerkvader die rond het jaar 600 leefde: “Voor ons geloof hebben wij meer aan het ongeloof van (de ongelovige leerling van Jezus) Tomas dan aan het geloof van de gelovige leerlingen”. Daarover gaat het boek: over Tomas en over (on)geloof. Gelo­ven is niet ‘geloven dat God bestaat’ of ‘dat Jezus voor je is gestorven’, geloven heeft te maken met het “betreden” van je eigen wonden en van de won­den van de wereld.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp. De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april. We beginnen om 19.30 uur en gaan tot ui­terlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte wel­kom.

Voor informatie en aanmelding: tjhuisman27@g­mail.com / 0596 57 13 93

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland