Boralia april 2024

Wat er precies in dit nummer van Op de Hoogte staat, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het overal en bij veel mensen bruist van nieuwe ideeën en verfrissend enthousiasme. Leuk! want dat werkt aanstekelijk. En dat is nodig want zolang niets vanzelf gaat, is er werk aan de winkel.

Bijvoorbeeld aan de kinderPLUSdiensten! In het komende seizoen willen we verschillende vormen onderzoeken en uitproberen. Als doende zullen we ondervinden wat het beste bij ons past. Wil je meedoen? Leuk! Neem contact op met Hanneke Reinders.

Aan alles zitten twee kanten. Ook aan het samengaan van gemeenten. Ik vind het belangrijk om ook oog te hebben voor een ieder die zich zorgen maakt over de nieuwe gemeente en die er daarom moeite mee heeft.

Tegelijkertijd wil ik mijn waardering uitspreken voor een ieder die hun tijd en energie heeft gegeven om ons te brengen waar we nu zijn: dank!

Dan. Het lijkt nu nog heel ver weg maar dat is blijkbaar niet zo: van 3 tot 24 juni geniet ik vakantieverlof. Na overleg met de kerkenraad zal ik tot 1 september voor een groot deel van tijd educatieverlof opnemen. Formeel is een predikant tijdens het educatieverlof vrijgesteld van alle ambtswerkzaamheden. Maar dat is in mijn ogen niet handig, met name vanwege de zondagse vieringen: het is ondoenlijk voor alle diensten vervanging te vinden.

Een van de redenen om nu – en zo lang – dit educatieverlof op te nemen is dat ds. Pier Prins gedurende deze periode mij kan vervangen.

Mijn educatieverlof zal ik gebruiken om een schriftelijk examen af te ronden, dit is een deelexamen voor het verkrijgen van het certificaat Transactioneel Analist (CTA). Wie wil weten wat Transactionele Analyse is, kijk op www.nvta.nl.

Allee, genoeg voor nu: “Eenheid in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de liefde.”

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland