Boralia aug 2021

10 oktober 1998. Ik heb het nog even nagekeken. Toen schreef ik mijn eerste ‘boralia’. In mijn herinnering schreef mijn collega iets onder het kopje ‘pastoralia’. Met ‘boralia’ heb ik daarop verder geborduurd.

Later, toen ik naar de marine vertrok, hebben jongeren in Heemskerk een website voor mij gebouwd: www.boralia.nl.  Met een wereldkaart op die website kon ik aangeven waar ik mij bevond. En zij konden mij dan blijven volgen.

Zo is het gekomen en zo is het gebleven.

Met veel plezier en vreugde denk ik terug aan  8 augustus. Ik heb genoten en ben geraakt door de muziek van Ab en Jan. En door de Riepster Cantorij onder leiding van Henk: een verademing voor hart en ziel! Ik heb onderschat hoe belangrijk en waardevol muziek is. Nu al zie ik enorm uit naar momenten van vieren die ons geloven inspireren en vervrolijken!

Na afloop van de viering heb ik velen van jullie ontmoet mét een lekker gebakje. Die ontmoeting was natuurlijk veel te kort. Maar ook: mede door corona heb ik nog meer van jullie helemaal niet kunnen zien!

Daarom, wie mij voor het eerst wil ontmoeten of langer wil spreken, kom gerust langs bij de fantastische pastorie in Zeerijp. Ik zorg voor koffie en koek. Altijd welkom!

De komende weken, maanden waarschijnlijk, hoop ik veel mensen te ontmoeten. M’n plan is om eerst bij alle kerkenraadsleden op bezoek te gaan, bij de leden van de beroepscommissie en bij andere ‘spilfiguren’ in onze gemeente. Daarna pak ik onze gemeenteledenlijst en beginnend bij de A hoop ik vroeg of laat iedereen een keer te zien en te spreken. Wie niet kan wachten, vanwege een gebroken pols of om welke reden ook, bel en we maken een afspraak.

Elk nieuw begin heeft iets van een ontdekkingsreis. Soms zal ik letterlijk de weg moeten zoeken (hieperdepiep hoera voor Google Maps!). Vaker zal ik moeten ontdekken wat hier de gewoontes en verwachtingen zijn. Ik reken erop dat jullie mij snel de weg zullen wijzen.

Tegen veel mensen heb ik de afgelopen tijd gezegd dat ik mij zeer bevoorrecht voel. In deze pastorie. Met al die prachtige kerken! In dit ontzettend mooie landschap. Met de stilte. En met een gemeente met liefde voor liturgie en kerkmuziek. Warempel: vol verwachting klopt mijn hart!

Tenslotte. Ik voel mij bijzonder welkom op deze plek. Daarom wil ik ook via deze weg iedereen bedanken die aan dat welkome gevoel heeft bijgedragen: voor, op en na de 8ste. Heel veel dank!

Allee, voor nu alle goeds van de aarde en de hemel toegewenst,

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland