Boralia dec 2021

Corona. We dachten er vanaf te zijn. Ik dacht dat eerlijk gezegd wel. Het ziet ernaar uit dat dat voorlopig nog niet zo is. En dat is een flinke domper. Velen zagen uit naar feesten en partijen. Anderen hoopte weer op zakelijke voorspoed. Mensen in zorg snakten naar een wat rustige tijd. En in de kerk keken we uit naar weer de normale kerkgang en kerkzaken.

Op dit moment heeft het er alles weg van dat we een stap terug moeten doen in de samenleving en dus ook in de kerk. Vooralsnog betekent dit voor ons dat zo mogelijk alle activiteiten na 1700 uur worden geannuleerd: ‘mediteren in Advent’ zal verplaatst worden naar volgend jaar…

De corona-regels kunnen veel narigheid en verdriet bezorgen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die door deze regels geïsoleerd worden en zich daardoor wellicht eenzaam kunnen voelen.

Toch hoop ik ook dat velen van ons in staat zijn om zich vast te houden aan de hoop dat deze corona-maatregelen nog weken kunnen gelden, maanden wellicht of nog langer – maar nooit voor altijd. Tot het moment waarop alles weer ‘nieuw normaal’ zal zijn, worden we uitgedaagd tot creativiteit. Om elkaar op een andere, leuke manier te ontmoeten. Bijvoorbeeld door na de kerkdienst in plaats van in de kerk koffie te drinken enkele mensen bij je thuis voor koffie uit te nodigen: een prachtige gelegenheid om mensen te vragen die je nog niet zo goed kent.

Op twee zaterdagen heb ik trouwens een aantal mensen op een andere manier ontmoet. Onder leiding van Klaas en Jan hebben Pieter, Jaap Jan, Richard, Ronald en Willem Jan de voortuin van de pasterij helemaal omgetoverd! Hoera voor jullie en voor jullie inzet. Het ziet er nú al prachtig uit en dan moet de volle bloei nog komen. Afijn, als bewoner van de pasterij ben ik er super blij mee en ik hoop samen met velen van jullie van en in (!) deze tuin te kunnen genieten.

Tenslotte, juist in deze tijd is het van belang om elkaar de ruimte te geven, letterlijk en figuurlijk. Om elkaar niet te dwingen tot een manier van denken of een manier van doen. Het bevordert onderling en wederzijds begrip om eerst te vragen wat de redenen van iemand zijn voor diens denken of doen. Een oordeel kan meestal wachten – of zelfs geheel en al achterwege blijven.

Laten we onder de gegeven omstandigheden er het beste van maken. Er is altijd meer mogelijk dan je denkt, zeker in de maand waarin blijkt dat er meer wegen naar die stal in Bethlehem hebben geleid.

Allee, alle goeds van de aarde en de hemel toegewenst!

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland