Boralia december 2022

Kerst 2022. Voor het eerst sinds lange tijd kunnen we het weer ‘normaal’ vieren. De kerken mogen weer propvol zitten. Thuis mogen we weer net zoveel mensen ontvangen als we maar willen. Het lijkt weer als vanouds. En dat is fijn en waardevol. Kerst, dagen van gezelligheid en warmte. Om elkaar te ontmoeten, vriendelijk en onbevangen. Om met familie en vrienden samen te zijn, rond de kerstboom en het kerstdiner. Prachtige dagen die je ontspannen en knus, enig en innig met elkaar door kunt brengen. Ik wens dit iedereen toe!

De kerstdagen kunnen dagen zijn waarop je mensen ontmoet die je al lang niet hebt gezien. De kerst geeft aanleiding en tijd om elkaar op te zoeken. Soms is het de afstand, in kilometers, die maken dat je elkaar niet zo vaak kunt zien. Soms is het een afstand die gemerkt of ongemerkt tussen elkaar is gegroeid. Zo gaat dat soms. Kerst kan dan een reden geven om elkaar weer te zien, om een ander uit te nodigen.

De kerstdagen roepen ook altijd herinneren op, denk ik toch. Herinneringen aan vroeger. Aan kerst in het ouderlijk huis. Ook aan mensen van toen. Aan mensen, geliefden, die zijn overleden: juist tijdens de kerstdagen kan het gemis zich laten gelden. Het is goed en waardevol, zo meen ik, om tijdens de kerstdagen, tijdens het kerstdiner, de namen te noemen van degenen wier aanwezigheid dan zo wordt gemist.

Ik denk dat we elkaar geen goed doen door met kerst ‘mooi weer’ te spelen. Ik denk dat je ook met de kerstdagen je je niet anders hoeft voor te doen dan dat je je voelt. Dus je verdriet hoef je op deze dagen niet te verstoppen. En je zorgen hoef je niet opzij te zetten. Juist de kerstdagen zijn dagen bij uitstek waarop je je verdriet en je zorgen met lieve anderen kunt en mag delen, denk ik zo.

Als ik mij niet vertel zijn er in onze gemeente zo’n 7 kerstbijeenkomsten in 8 dagen. Er is dus ruim gelegenheid om elkaar meer dan eens te zien!

Naast al het bovenstaande geeft kerst wat mij betreft ook altijd weer aanleiding om je af te vragen: wat vieren we nu eigenlijk precies als gelovigen, als ‘Christus-mensen’ met Kerst? Op een of andere manier is het antwoord op deze vraag voor mij nog steeds niet vanzelfsprekend. Misschien houd ik stiekem daarom wel meer van Pasen dan van Kerst. Pasen vind ik makkelijker te begrijpen en te geloven dan Kerst. Gelukkig! zijn er genoeg kerstbijeenkomsten in het vooruitzicht om elkaar te treffen en om de betekenis die jij en ik aan Kerst beleven met elkaar te delen.

Ik wens u en jou vredige kerstdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds van de aarde en de hemel toe,

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland