Boralia december 2023

Ik kan bijna niet geloven dat het over twee weken 2de kerstdag is. Grutjes, wat gaat de tijd snel! En wat moet er nog veel gebeuren in de twee weken, grutjes nogaantoe!

In alle drukte zou je het belangrijkste soms vergeten. Het belangrijkste zijn mensen.

Ziek

Er is een aantal mensen flink ziek in onze gemeente. Heel erg ziek. De operaties en behandelingen zijn pittig. Inmiddels weet u al wel dat ik heel erg terughoudend ben met het noemen van namen. Dat wordt soms lastig gevonden en dat begrijp ik ook: je wilt wel meeleven maar dan moet je wel weten met wie. Maar met recht en reden hebben steeds meer mensen moeite om met naam en toenaam te komen staan dat overal en nergens terecht kan komen. Dus. En ik denk dan ook maar zo: wie het moeten weten, weten het. En als je het weet, stuur dan ’s een kaartje, gewoon, omdat het kan, ‘omdat ik aan je denk’.

Kerst

Voor velen is het een groot feest. Anderen slaan de maand december het liefst over. Weer anderen doet het allemaal helemaal niks.

Zelf krijg ik vaak pas een kerstgevoel op 2 januari. Als alle drukte zo’n beetje voorbij is. Dus vier ik kerst gewoon met de Oosters-orthodoxen, op 7 januari en vier ik daarna mijn kerstvakantie tot 21 januari.

Over kerst valt veel te zeggen: daar gebruik ik de bekende gelegenheden op 24 en 25 december voor en houd het voor nu dan daarbij.

Fusie

Tot slot. Over het samengaan van onze gemeenten is op verschillende manieren en momenten al veel gezegd en tóch is het ook altijd te weinig. Naar mijn idee lopen er meerdere wegen parallel aan elkaar. Dat maakt het soms lastig om in de tijd de goede volgorde aan te houden. Zo heeft de commissie ‘liturgie en diensten’ een plan uitgewerkt voor het toekomstige kerkdienstenrooster. Maar voordat dat plan breed bekend gemaakt kan worden, is het handig dat eerste de kerkenraad er kennis van neemt en daarna pas alles en iedereen. Dus soms is het wachten. En soms gaan de dingen niet sneller dan ze gaan, al zou je dat wel graag wensen en willen. (Geloof me, ik weet daar alles van.) Het komt dus aan op geduld. En op vertrouwen. Dat niet een enkeling alle wijsheid in pacht heeft, dat heel veel anderen ook over kennis en kunde beschikken, zeker in gezamenlijkheid. Het komt goed. Vroeg of laat.

Naast een plan voor het kerkdienstrooster heeft de commissie ‘liturgie en diensten’ ook een voorlopige werk-orde-van-dienst ontworpen. Alhoewel. Dat ontwerp komt grotendeels overeen met onze huidige, gezamenlijke orde-van-dienst. De belangrijkste aanpassing is eigenlijk alleen dat er meer variatie mogelijk is.

Waar ik mijzelf vaak mee gerust kan stellen, is dat alles tijdelijk is. En dus heeft het niet veel zin om allerlei plannen, voorstellen, ideeën en vormen in beton te gieten, alsof iets voor altijd en eeuwig zo moet blijven.

Kent u dit grapje? Op de jaarlijkse vraag naar zijn leeftijd gaf een paus altijd hetzelfde antwoord. Toen gevraagd werd waarom hij dat deed, verklaarde de paus: ‘het is niet goed om op dezelfde vraag telkens een ander antwoord te geven’.

Het is fijn wanneer er in vieringen herkenbare elementen zijn. Dan voel je je thuis. Maar niet alles hoeft altijd hetzelfde te blijven. Laten we de ruimte nemen, laten we elkaar de ruimte gunnen om te experimenteren. Om open en onbevangen te ondervinden en te ervaren wat andere vormen met ons doen. En om daarover met elkaar praten, elkaar deelgenoot te maken van onze geloofservaringen. Om vervolgens gezamenlijk te besluiten ‘dit eens maar nooit weer’ of om ermee door te gaan – voorlopig.

Kerstkaart

Kerstkaarten en kerstgroeten zijn bij mij altijd een ramp. Vaak denk ik er pas aan ná kerst. Dit jaar was ik mooi op tijd omdat ik na de verkiezingen bedacht om dit jaar zelf kerstkaarten te maken. Of het gaat lukken, weet ik niet zeker, daarom deel ik nu hier alvast het plaatje dat ik voor m’n kerstwenskaarten heb uitgekozen –

– en wens u allen ‘vrede en alle goeds’ met de kerstdagen en in het nieuwe jaar.

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland