Boralia feb 2022

Als de tekenen niet bedriegen, dan lijkt het erop dat bijna alle coronamaatregelen zullen worden opgeheven: hoera!

Voor onze geloofsgemeenschap betekent dat, dat we elkaar weer gewoon kunnen treffen. Dat we elkaar een hand kunnen geven. Dat we weer naast elkaar kunnen zitten. Dat we voluit kunnen zingen. Dat we avondmaal kunnen vieren! Dat we doordeweeks bijeen kunnen komen om te praten of om iets te doen. Dat we bij elkaar op bezoek kunnen. Fantastisch!

Eén van de activiteiten die met nog de nodige afstand begonnen is, is de zogenaamde Trouwma-kring. Een kring over actuele onderwerpen, over artikelen bijvoorbeeld uit het dagblad Trouw. Om daarover met elkaar van gedachten te wisselen, onbekommerd. Onder het genot van een glas wijn, een kaasje, een supereenvoudige maaltijd en met koffie + iets na. Elkaar ontspannen ontmoeten om te praten over wat ons bezig houdt. Op een zondagavond. Van 1730 tot 2030 uur.

Interesse? Mail mij dan: pasteriep@outlook.com.

Een andere activiteit is de PizzaPraatGroep. Op dit moment moet die nog uit de grond worden getrokken. Deze activiteit is bedoeld voor jonge mensen, om en nabij de 15 jaar. Als het goed is, krijgen die een uitnodiging via de e-mail. Heb je die niet ontvangen en wil je meer weten? Mail mij dan: pasteriep@outlook.com.

Verder staat het Paasfeest weer voor de drempel, hét grootste feest dat we binnen de kerk kennen. Nu we dat waarschijnlijk zonder beperkingen kunnen vieren, kunnen we dat mooi vieren, de hele Goede Week lang! Wie het leuk lijkt en zin heeft om deze viervolle week voor te bereiden en/of uit te voeren, laat het weten: pasteriep@outlook.com.

Dan, sinds begin dit jaar heeft Maarland Mail een nieuw jasje: de Maarland Nijsbraif.

Wie die brief nog niet ontvangt maar dat wel graag wil, kan zich daarvoor aanmelden via… nieuwsbriefmaarland@pknvredekerkmaarland.nl.

Tot slot. In onze gemeente wordt gewerkt volgens het principe ‘bezoek op verzoek’. Dat betekent zoveel als dat wie graag ‘iemand van de kerk’ op bezoek wil (om welke reden dan ook), ‘iemand van de kerk’ belt om een afspraak te maken. Dus, wie mij graag thuis wil zien, bel en ik kom.

Overigens, het kan ook gebeuren dat ik bel, maar dan gaat het om een bezoek op mijn verzoek. Afijn.

Tot zover maar weer. Hopelijk zien we elkaar in levenden lijve, op zondagmorgen of wanneer dan ook.

Alle goeds van de hemel en aarde toegewenst: André van den Bor.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland