Boralia februari 2023

Zelf heb ik het gevoel dat ik telkens in herhaling val. Dus dat zal ook wel het geval zijn. Maar het is nu eenmaal zo dat ik het gevoel blijf houden dat de tijd ontzettend snel gaat. Naar mijn gevoel vierden we gisteren nog kerst maar in dit nummer kijken we alweer vooruit naar de 40-dagentijd! Afijn.

1 Korintiërs

Tot de eerste zondag van de 40-dagen geeft het oecumenisch leesrooster extra aandacht voor de brieflezing uit 1 Korintiërs. Mooi aan zo’n ‘alternatieve’ lezing is dat het aanleiding geeft om bij teksten stil te staan waar we normaal geen tijd voor hebben. Na Pasen – maar dat is nog héél ver weg – wordt het alternatieve spoor weer opgepakt met de lezing van de Petrusbrief.

Mediteren in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd is er op zaterdagochtend een meditatiebijeenkomst in het koor van de Jacobuskerk van Zeerijp. De meditatie begin om 0700 uur. Wanneer de klokken zijn uitgeluid, wordt er een kort openingsvers gelezen. De daarop volgende meditatiestilte duurt 25 minuten. De stilte wordt gebroken met het zingend bidden van het Onze Vader (299d). Wie wil kan dan nog blijven zitten. Om 07.30 uur is er een eenvoudig ontbijtje in Elthato.

Samen

Persoonlijk kijk ik goed terug op onze gezamenlijke gemeentevergadering op 21 januari. Niet zozeer vanwege de inhoud maar vooral vanwege de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken. Ongetwijfeld zullen aan sommige uitspraken scherpe randjes zijn gevoeld. Maar overheersend is toch de open en goede sfeer waarin we met elkaar van gedachten hebben kunnen wisselen.

Een van de belangrijkste punten voor mij van deze middag is ‘informatie en communicatie’. Ook al zou ik nu nog niet weten hoe maar op een of andere manier vraagt de kerkinformatie om verbetering. Mede hierom:

Nieuwsbrief

In het afgelopen jaar – mede door corona – wordt meer gebruik gemaakt van de wekelijkse digitale nieuwsbrief om gemeenteleden te informeren. Het zou kunnen dat wie de nieuwsbrief (om welke reden dan ook) niet ontvangt kerkinformatie mist. Daarom, wie goed op de hoogte wil blijven van al het kerknieuws maar de wekelijkse nieuwsbrief via de computer niet kan ontvangen, bel dan met onze scriba, Annelieke (06 55 56 43 94) zodat er iets geregeld kan worden en de nieuwsbrief op een andere manier op de mat belandt.

Vragen

Maarland is een streekgemeente. Dat betekent onder meer dat gemeenteleden op grotere afstand van elkaar wonen en leven. Daardoor kom je elkaar ook minder snel spontaan tegen. Om goed van elkaar op de hoogte te kunnen blijven, om te weten hoe de ander denkt of wat de ander beleeft, zullen we dan ook meer moeite moeten doen. Want door de afstand is altijd niet alles zichtbaar, hoorbaar of ‘weetbaar’. Daarom, mocht je vragen of aanvullingen hebben bij het een of ander, laat dat dan aan iemand weten die er iets mee kan doen. Zeg het tegen een kerkenraadslid, mail of bel, trek mij aan m’n jasje.

Contact

Eerlijk is eerlijk, de laatste tijd heb ik minder aan bezoekwerk gedaan dan ik zou willen. Ik sluit ook niet uit – nooit eigenlijk – dat er mensen zijn die mij al eens op bezoek hadden verwacht en teleurgesteld zijn dan ik nog steeds niet langs ben geweest. De beste manier om dit in één keer te verhelpen, is door mij te bellen. Dat gaat het snelste. Want alhoewel ik het vaste voornemen heb om bij iedereen op bezoek te gaan, kan het nog wel even duren voordat ik bij iedereen langs ben geweest. Dus, wie mij om welke reden dan ook nu graag wil zien en spreken, bel 06 53 67 27 10 en ik kom.

Allee, alle goeds van de hemel en aarde toegewenst,

André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland