Boralia juni 2024

Wel en wee

Ergens in het midden van 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming ingegaan. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Een van de gevolgen hiervan is dat persoonlijke informatie over gemeenteleden niet zomaar meer in het kerkblad kan worden vermeld. De kerkenraad zal nog keuzes moeten maken hoe wij binnen onze gemeente omgaan met privacy en wat er dient te gebeuren om die volgens de regels te kunnen beschermen.

Een gevolg van de AVG is dat de kerken zonder duidelijke afspraken niet meer van alles over gemeenteleden in het kerkblad kunnen publiceren. Dat wordt door velen betreurd. Want berichten over ‘wel en wee’ maakten het mogelijk om met elkaar mee te leven. Nu mankeert aan onze onderlinge betrokkenheid helemaal niks. Maar juist binnen een streekgemeente vraagt het wel iets om van elkaars ‘wel en wee’ op de hoogte te blijven. En het kerkblad kom hier flink bij helpen.

Die AVG-gevolgen zullen we binnen onze gemeente dus nog uit moeten werken. Tegelijkertijd blijven we met elkaar meeleven, ook al vraagt het nu wat meer om van elkaars ‘wel en wee’ weet te hebben.

Informeer naar elkaar, “wat houdt je bezig?”, als je elkaar toevallig tegen het lijf loopt. En als je iemand al een tijd niet hebt gezien, bel de ander dan gewoon es op. We zijn immers geen stekelvarkens voor elkaar. En, als er wat is en je hoort van ‘de kerk’ helemaal niks terwijl je dat wel fijn zou vinden, laat dat dan gerust weten aan Henny Meerman of Justus Wouda, aan Pier Prins of aan mij.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland