Boralia maart 2024

Volgens mij loopt alles wel lekker! Er is veel in beweging. En de onderlinge sfeer is volgens mij erg goed. Daar ben ik blij mee!

Elders in het kerkblad doen verschillende colleges en commissie verslag van wat er allemaal wordt gedaan. Dus dat doe ik niet over. Maar ik ben wel ontzettend in m’n nopjes met wat er allemaal wordt gedaan. Natuurlijk wordt er nog veel vergaderd. Maar inmiddels kunnen daden verbonden worden aan woorden. En dat is fijn en leuk.

Voor zover ik het kan overzien werkt het Aanstuurplougje aan de laatste fase van ons samen-gaan-proces. En inmiddels lopen anderen zich al wat warm voor het kerkenwerk binnen die ene nieuwe gemeente.

De commissie Liturgie & Diensten heeft een voorlopige orde van dienst aan de kerkenraad voorgelegd. Die orde lijkt als twee druppels op de al bestaande ‘gezamenlijke orde van dienst’. Het verschil is dat er meer varianten mogelijk zijn. Afijn, een plaatje bij het praatje is makkelijker: de voorlopige orde zal via de nieuwsbrief rondgestuurd worden. ’t Plan is volgens mij dat we uit gaan proberen hoe het bevalt en over een tijdje maken we met elkaar de som op.

De commissie Pastoraat timmert ook flink aan de weg! En daar ben ik ook erg gelukkig mee. Ik zie uit naar allerlei pastorale initiatieven en activiteiten waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Om naar elkaar om te zien, om met elkaar mee te leven is het reuze handig wanneer je elkaar ook gewoon kent.

De commissie Communicatie werkt keihard aan een nieuw kerkblad en aan een nieuwe website. Dat is volgens mij bijzonder belangrijk: je kunt als geloofsgemeenschap van alles organiseren en wensen, maar als niemand ervan weet, wordt het niet wat. Ik ben ervan overtuigd dat daarbij de communicatie-eisen ook zijn veranderd. Vroeger kwam je als kerk met een zwart-wit papiertje een heel eind. Maar vandaag worden er andere eisen gesteld: als (!!) je mensen wilt bereiken, zul je dat met eigentijdse vormen moeten doen.

De commissie Jongeren is aan de slag met KINDERplusDIENSTEN. Het idee is om de kindernevendienst wat meer vorm te geven. Ook in de kerkdienst. Door, bijvoorbeeld, kinderen zélf te laten bidden, met hun eigen gekozen woorden. Door meer liederen te zingen die door ouder én jonger makkelijker te vatten zijn. Kinderen in de dienst zijn geen bijzaak. Afijn, we gaan een en ander gewoon vol vertrouwen en met veel (voor)pret uitproberen!

De kerkenraadsleden hebben zich in de afgelopen jaren een slag in de rondte vergaderd! Maar nu lijkt het einde van het rondje toch in zicht te komen. Ik ben echt dankbaar voor de goede sfeer tijdens de vergaderingen, onderling. Tuurlijk, soms zijn gesprekken moeilijk en scherp, maar dat is wat mij betreft niet erg. Als het vertrouwen in elkaar in orde is, dan kan dat. Als je je veilig voelt bij elkaar, dan kun je zeggen wat je in je hoofd en op je hart hebt. Na afloop van de vergadering is er bijna altijd een hapje met een ‘sapje’ en wie kan, blijft dan na. Ik ben ervan overtuigd dat een goede onderlinge verstandhouding een voorwaarde is om zinvol met elkaar inhoudelijk en gelovig van gedachten te wisselen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland