Boralia november 2022

Hoe jij en anderen het ervaren weet ik natuurlijk niet, maar ik kan bijna niet geloven dat het alweer bijna kerst is! Ongelofelijk wat gaat de tijd snel! Een oorzaak van die snelheidservaring is misschien ook wel omdat er zo ontzettend veel gebeurt.

Iedere tijd ervaart de eigen problemen als groot, vermoed ik. Maar op dit moment zijn er ook wel veel problemen die grote gevolgen hebben. Het stikstofvraagstuk. De energieprijzen. De woningnood. De opvang van vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne. De gasbevingen. En dit rijtje valt met gemak nog met meer aan te vullen.

Al met al is het veel. Zó veel dat het je kan overweldigen. De kunst is dan, denk ik zo, om je te focussen op wat je wél kunt doen, waar je wél invloed op kunt hebben.

Wij kunnen op onze manier ons verzetten tegen de oorlog in Oekraïne. Door op vrijdagmiddag om 1200 uur het Coventrygebed te bidden in de Jacobuskerk van Zeerijp. Of door op vrijdagnamiddag om 17.30 uur samen met anderen bijeen te komen op het Marktplein in Loppersum.

En we kunnen tal van initiatieven ondersteunen, op een manier die bij je past, die medemensen ondersteunen. Denk aan de Voedselbank of SchuldHulpMaatje.

In onze gemeente is het ook druk. Misschien ervaar ik die drukte nu ook wel door de verleden stilheid in de coronatijd. Alle delen van ons gemeentezijn zijn in beweging. Over onze zondagse vieringen staat een en ander op stapel. ‘Drive’, ons programma voor bezinning en ontmoeting, is best goed van de grond gekomen. Verhoudingsgewijs hebben veel mensen zich opgegeven waardoor er ook veel activiteiten door kunnen gaan. Leuk! Het jeugdwerk gaat een spannende tijd tegemoet: misschien moeten we met meer stoppen dan ons lief is. De diakenen timmeren flink aan de weg, onder meer met zogenoemde ‘voedselkasten’. Ook op het vlak van pastoraat, ons omzien naar elkaar, wordt over nieuwe initiatieven nagedacht. En de kerkenraad buigt zich over de toekomst van onze gemeente, over onze relatie met de bewoners van de Vredekerk.

Over de Vredekerk gesproken. Ik ben reuze blij met de nieuwe, ambulant, predikant Pier Prins. Het is een ongelofelijk merkwaardig toeval dat zijn en mijn weg zich weer kruisen, want in 1998 zijn wij bijna gelijktijdig bevestigd in de protestantse gemeente Geleen-Beek-Urmond. Vier jaar lang hebben wij met elkaar samen gewerkt. Met ontzettend veel plezier. Het was mijn eerste gemeente en als beginnend predikant heb ik veel van Pier geleerd. Door de jaren heen hebben we contact met elkaar gehouden, maar dat wij nu weer nauw samen gaan werken is voor ons allebei een onverwachte verrassing – een aangename!

Tot slot: slechts één telefoontje scheidt ons van uw wens tot mijn bezoek en de verwezenlijking daarvan: 06.53672710. (Natuurlijk mag ook een ander namens u mij bellen.)

Hartelijks en alle goeds,
André van den Bor

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland