Boralia november 2023

Vrolijk!

Of het komt omdat ik een dagje ouder word of het is gewoon écht druk in onze gemeente. Wat de reden ook is, de drukte geeft reden tot vrolijkheid. Er gebeurt veel in onze gemeente! Niet alleen samen-gaan-dingen. Ook vele andere activiteiten!

Uit het oog. Nu kan het best zijn dat niet iedereen alle bezigheden en activiteiten meekrijgt. Dat is en blijft een van de grote uitdagingen van een streekgemeente. De grotere onderlinge afstand vraagt meer van ons willen we elkaar niet uit het oog verliezen. Elkaar goed op de hoogte houden blijft een punt van aandacht. En het vraagt ook meer van onszelf om op de hoogte te blijven. De wekelijkse nieuwsbrief is wat dit betreft reuze handig. Krijg je die nog niet, abonneer je dan: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pknvredekerkmaarland.nl.

Vele handen

Alle drukte maakt ons tot een levendige gemeente. Naast vrolijkheid geeft dat ook vragen. In de afgelopen tijd is het mij helder geworden dat we als gemeente, met elkaar, een duidelijke keuze dienen te maken rondom de vraag ‘wat voor gemeente willen we zijn?’. Met een te simpel voorbeeld: willen we een gemeente zijn waar alleen op zondagmorgen iets te doen valt óf willen we een gemeente zijn waar op veel meer dagen iets te beleven valt? Wat we willen heeft gevolgen voor (alle) leden van de gemeente. Want méér willen vereist ook méér actieve gemeenteleden. Actief gemeentelid zijn betekent trouwens niet per se dat je ouderling of diaken moet worden. Afijn, hoe dit verder ook is, de komende maanden zullen we onze wensen in overeenstemming dienen te brengen met onze mogelijkheden. Zo blijft het voor de doeners doenbaar en dus leuk. En voorkomen we dat mensen overbelast raken.

Nieuwe ambtsdragers

In de afgelopen maand hebben we Gerda Potze kunnen bedanken voor het vele ambtswerk dat zij in onze gemeente heeft gedaan. En we hebben Jolanda Beereboom, Gerda Lesterhuis, Tineke Zijlstra en Maarten Burggraaff opnieuw ‘hoera!’ toegeroepen: zij slaan als ambtsdrager de hand aan de kerkploeg. Hoera! dus.

Eredienst

De twee eredienst-groepen vergaderen inmiddels gezamenlijk. Er wordt flink nagedacht en gesproken over het kerkdienstrooster 2025. Volgend jaar verandert er nog bijzonder weinig maar hoe willen we daarna verder? Er is een idee dat nu om verdere bespreking en uitwerking vraagt.

Ook willen we grondig met elkaar in gesprek over de orde van dienst en dat gesprek willen we goed en zorgvuldig met elkaar voeren. Om daarvoor tijd te maken willen we eerst een soort voorlopige orde van dienst voorstellen waarmee we de komende tijd aan het vieren kunnen.

Jeugd

De jeugdcommissieleden hebben plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. In alle onze kerkgebouwen komen ‘doebakken’ te staan. In die bakken zit geschikt ‘doe-materiaal’ voor peuters, kleuters en oudere kids. Wat blijft zijn kindernevendiensten: 1x per maand. Wat niet blijft, is de pizzapraatgroep. Wat een nieuw plan is, is de ‘kerkdienstspecial’. Een ‘dienst’ op zondagmorgen, als het lukt maandelijks, bedoeld voor 1- tot 100+ jarigen. We zullen zien wat het wordt!

Pastoraat

Binnenkort komen alle ouderlingen en contactpersonen bijeen om samen te bepraten hoe het pastoraat binnen onze nieuwe gemeente vorm kan krijgen. Het gaat dan niet alleen om de indeling van onze gemeente. We willen ook met elkaar overleggen hoe we het pastoraat binnen de wijken handen en voeten willen geven.

Platform van Kerken

Het Platform van Kerken in Loppersum e.o. komt voorzichtig van de grond. Het platform wordt nu gevormd door onze gemeente(n), Maarland, Vredekerk, de Nederlandse Gereformeeerde Kerk Loppersum en de Waardevol Leven Gemeente. Er is een groepje gevormd die de bijeenkomst in de Week van Gebed zal voorbereiden. Er komt een appgroep zodat we elkaar in geval van nood snel weten te bereiken. Tijdens de volgende vergadering willen we met elkaar kijken naar plaats van kerken in het gemeentelijk rampenplan.

Diensten

Op Eeuwigheidszondag, 26 november, gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In Maarland is de unieke gewoonte gegroeid om op deze zondag ook de namen van de pasgeborenen in onze gemeente te noemen.

Alhoewel het in mijn beleving nog héél ver weg is: over de (gezamenlijke) diensten met kerst wordt ook weer flink overlegd.

Adventsmeditatie

Maar zover is het gelukkig nog niet. Eerst Advent. Op de adventszaterdagen kan er gemediteerd worden in de Jacobuskerk van Zeerijp. De stiltemeditatie begint om 07.30 uur en duurt zo’n 20 minuten. Aansluitend is er een ontbijtje in Elthato. Vragen? Neem contact op met Gerda Potze.

Tot slot

28 november ’s avonds zullen drie leden van onze gemeente – Geert Jan Reinders (LBE), Bert-Jan Huizing (VVD) en Aagtje Elderman-Star (CDA) – in gesprek gaan over hun politieke positie ten aanzien van vluchtelingen en migranten in Eemsdelta.

Geert Jan, Bert-Jan en Aagtje zijn ook raadleden van de gemeenteraad Eemsdelta.

Doel van deze avond is om elkaar beter te leren begrijpen, om meer begrip te krijgen voor de verschillende standpunten. We willen dat doen door elkaar vragen te (blijven) stellen. De bedoeling is niet om elkaar te overtuigen maar om het inzicht in de ander en zichzelf te verdiepen. Dus: dinsdagavond 28 november om 20 uur in de Vredekerk. Kom tot vraags!

“Eenheid in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de liefde.”

Hartelijks: André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland