Boralia oktober 2023

Startzondag

Met veel plezier kijk ik terug op de startzondag! Rondlopend heb ik gezien hoe er in de groepjes met elkaar werd gepraat of werd samengewerkt. Zo’n met elkaar voorbereide dienst laat prachtig zien hoe veelzijdig en veelkleurig wij met elkaar zijn. En dat die veelheid aan vaardigheden en kleuren niet met elkaar hoeven te vloeken maar heel mooi met elkaar samen kunnen gaan. Eerlijk gezegd ging ik ervan uit dat velen ervoor zouden kiezen om vanuit de Vredekerk naar huis te gaan in plaats van naar de Petrus- en Pauluskerk. Maar dat is niet gebeurd! Mij deed het toch wel wat om met zovelen in het koor van die oude kerk te eten. Ja: een prachtige en leuke dag, een prima begin van het nieuwe kerkelijk seizoen!

Ambtsdragers

In de dienst op 15 oktober in Zeerijp zal afscheid worden genomen van Gerda Potze. Haar ambtstermijn is verstreken. Daarnaast zal worden benoemd dat Tineke Zijlstra-Wierenga haar diakenschap zal voortzetten. En Jolanda Beereboom (als ouderling) en Gerda Lesterhuis (als diaken) zullen in deze dienst beloven hun ambtswerk opnieuw op te pakken. Voor allen: hieperdepiep, hoera!

Drive

Er zijn naar mijn indruk veel minder aanmeldingen voor het bezinnings- en ontmoetingsprogramma binnengekomen dan in de voorgaande jaren. Mij valt ook op dat vrijwel geen een Vredekerker voor Drive is warmgelopen. Het is goed om het daarover de komende tijd eens met elkaar te hebben zodat we (geen) dingen doen waar (geen) behoefte aan is.

Voedselkast

De voedselkast in Zeerijp is verhuisd naar Steun Je Medemens in Loppersum. Bij de AH in Loppersum is het mogelijk om producten in te leveren voor de voedselkast: tegenover de servicebalie staat op de tafel een krat. Welke producten? Houdbare melk, ontbijtproducten, conserven, schoonmaak- en wasmiddelen. Deze producten worden later overgebracht naar Steun Je Medemens waar ze hun weg vinden naar wie erom verlegen zitten.

Jubileum & verlof

Op 6 september heb ik stil gestaan bij het feit dat ik 25 jaar eerder als predikant werd bevestigd. Dank! aan ieder die mij op welke manier dan ook met dit jubileum heeft gefeliciteerd.

En – van 16 oktober tot 31 oktober geniet ik verlof. In dringende gevallen kan gedurende deze periode een beroep worden gedaan op ds. Pier Prins.

“Eenheid in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de liefde.”

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland