Boralia September 2023

Beginnen

We gaan weer beginnen! Na een relatief rustige zomerperiode gaan in september allerlei activiteiten weer van start. Fijn! wat mij betreft: ik heb er zin in!

Drive

Als het goed is, ontvang je bij dit kerkblad ook het activiteitenprogramma voor het komende seizoen. Er zijn maar liefst 18 activiteiten waarvoor je je kunt opgeven. Het aanbod is divers en wordt door verschillende mensen begeleid. Het programma is mede tot stand gekomen dankzij Gerda Potze en Melson Zwerver. Het mooie van al deze activiteiten is, vind ik, dat je elkaar op een andere manier kunt ontmoeten. In die ontmoeting gaat het niet alleen om geloofsverdieping maar ook om versterking van de onderlinge band. De hele clou van een geloofsgemeenschap is dat je geloven niet in je eentje doet, maar ook samen met anderen. En dat hoeft niet (alleen) op zondag, maar kan ook doordeweeks. Heb je geen drive-programma ontvangen, dan kun je een boekje meenemen uit de kerken of mail naar hogedrive@outlook.com. Via dit mailadres kun je je ook opgeven voor activiteiten – vóór 1 oktober.

Jeugdwerk

Op 16 juli heeft de jeugdraad samen met een aantal anderen gebarbecued om te praten over de vraag ‘waarom willen we iets voor jongeren in de kerk doen’ – en vervolgens: ‘wat willen we voor en met jongeren in de kerk doen’. De voorlopige uitkomst is de wens om elke zondag iets aan te bieden voor 4-12-jarigen en om voor 12-18 jarigen iets op projectbasis aan te bieden. Op 4 oktober steken we de koppen nog één keer bij elkaar. Niet alleen om het ‘iets’ concreet en uitvoerbaar te maken maar vooral om het doel glashelder te hebben.

Eterijkaast

De Eterijkaast (of voedselkast) is, zoals het zich nu laat aanzien, in Loppersum goed van de grond gekomen. Bij de AH in Loppersum worden flink wat producten aangeleverd voor de voedselkast. Die producten worden later overgebracht naar Steun Je Medemens waar ze hun weg vinden naar wie erom verlegen zitten.

In Zeerijp loopt de voedselkast ook goed, dat wil zeggen: té goed. De kast is telkens binnen een mum van tijd helemaal leeg. Het lukt niet goed om duidelijk te maken om niet alles in een keer mee te nemen (waardoor voor anderen niet veel overblijft). Er wordt over nagedacht om de voedselkast in Zeerijp over te brengen naar Loppersum.

Het idee van de voedselkast is dus super simpel: wie financieel krap zit kan iets halen, wie financieel ruim zit kan iets brengen. Idealiter ontstaat tussen ‘halen en brengen’ een evenwicht. Bij de AH in Loppersum is het mogelijk om producten in te leveren voor de eterijkaast: tegenover de servicebalie staat op de tafel een krat. Welke producten? Houdbare melk, ontbijtproducten, conserven, schoonmaak- en wasmiddelen. Voor vragen mail naar eterijkaast@gmail.com

Zorg

Zorgen en ziekten houden geen vakantie. Ook in de zomermaanden hebben een aantal gemeenteleden met tegenslagen te kampen gehad. Allemaal kennen we wel iemand. Ik sta er altijd weer van te kijken hoe goed het mensen doet wanneer zij kaartjes ontvangen. Soms ook van mensen die zij amper of helemaal niet kennen. Een blijk van meeleven. Dat doet goed, dat er aan je gedacht wordt. Dus, wanneer je aan iemand denkt, stuur dan gewoon meteen een kaartje: “ik denk aan je” – een klein gebaar van grote waarde.

Tot slot

De rustige zomermaanden hebben mij tijd gegeven om wat meer te lezen en om bij wat meer gemeenteleden op de koffie te gaan. Dat is fijn, vind ik, want ongemerkt kan ik soms opgeslokt worden door regelzaken. Die zaken moeten ook gebeuren en zolang het binnen bepaalde perken blijft is dat ook prima.

25 jaar predikant

Zoals opgemerkt tijdens de kerkdienst op 27 augustus hoop ik op 6 september 25 jaar predikant te zijn. Dank! voor alle felicitaties, bloemen en Riepster-broodplank!

Zoals menigeen zal vermoeden ben ik niet bepaald een feestbeest dus de 6de is voor mij een dag als alle andere. Wat niet wil zeggen dat het predikantschap voor mij vanzelfsprekend is, in het bijzonder het gemeentepredikantschap. Zeer bewust, weloverwogen en met hart en ziel heb ik in 2011 opnieuw gekozen voor het gemeentepredikantschap. Ten diepste omdat het gemeentepredikantschap in mijn ogen geworteld is in de liefde om voor en met gemeenteleden op zoek te gaan naar G’d, alleen en samen met anderen, tijdens vieringen, activiteiten en gesprekken… met koffie. Dat samen zoeken naar die menszoekende G’d is wat mij betreft het belangrijkste, hetgeen wat mij de meeste voldoening geeft. Als die G’dzoekende liefde groot of sterk genoeg is, kan het andere bijkomstigheden voor lief nemen, (ver)dragen of ook waarderen.

Allee, wie niet kan wachten om koffie met mij te drinken: bel en ik kom (06-53672710).

“Eenheid in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de liefde.”

Hartelijks, André

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland