Brief uit Waddinxveen

Beste mensen,

Het is al weer maanden geleden dat we een aantal keren contact hadden als wijkgemeenten Immanuëlkerk/Ontmoetingskerk in Waddinxveen met de beide wijkgemeenten in Loppersum en bij jullie een dienst mochten bijwonen. Er zijn in die maanden allerlei ontwikkelingen geweest, van terugdraaien en op termijn stopzetten  van de gaswinning, maar ook van onduidelijkheden wat betreft het verstevigen van woningen. We hebben het idee dat er van de beloften aan de Groningers nog weinig is gerealiseerd. Ondertussen is er al weer heel wat tijd  verstreken sinds ons bezoek. Dat wil echter niet zeggen dat de betrokkenheid in onze wijkgemeenten op de zorgen van bewoners van het aardgasgebied in Groningen weg is, integendeel.  Een paar keer deze afgelopen maanden is door gemeenteleden voorbede gevraagd voor hen die zorgen hebben over hun toekomst en hun leven in het aardgasgebied (wekelijks kunnen gemeenteleden in onze wijkgemeenten voorbeden aandragen – noteren in het voorbedeboekje – voorafgaand aan de dienst). Ook  vragen gemeenteleden hier in Waddinxveen  regelmatig  of er nog berichten uit Loppersum zijn (We hebben inmiddels gelezen dat de burgemeester van Loppersum met pensioen gaat). Het leek het ons – mede ook aan de hand van een aantal vragen van onze wijkpredikant over de contacten– goed om weer eens contact te hebben. Graag horen we hoe de huidige situatie, en de onduidelijkheid hoe het verder moet gaan in Loppersum en omgeving, wordt beleefd door de bewoners zelf.  We willen graag laten merken dat we ons nog steeds daadwerkelijk betrokken voelen bij jullie zorgen. We horen graag van jullie.

Vriendelijke groet, Peter Kromhout, wnd scriba 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland