Catechesegroep voorgezet onderwijs

Catechesegroep voor alle groepen van het voortgezet onderwijs

De catechisatie voor  de groep van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan is ook weer be­gonnen. We hebben de volgende maandagen afge­sproken om samen te komen in het Jeugdhonk van de Vredekerk om 19:30 uur:

14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december, 6 en 20 januari, 3 en 24 februari, 9 en 23 maart.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland