Catechisatie voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

De catechisatiegroep voor leerlingen in het Voort­gezet Onderwijs heeft op 14 september het seizoen afgesloten met het kijken naar de film Noach. De af­sluiting was zo laat, zo vlak voor startzondag, om­dat door de Coronacrisis er geen gelegenheid was om bij elkaar te komen. De film Noach uit 2014 week op bepaalde punten af van wat er in de Bijbel staat. Opvallend was de strijd van Noach of de mensheid nog wel kon voortbestaan na de zond­vloed. Dat staat zo niet in de Bijbel, maar er staat wel dat het God berouwde dat hij de mens gemaakt had. Aan het einde komt de regenboog als belofte dat er geen zondvloed meer zal komen. Dus iets daarvan zit wel in de Bijbelse gegevens. Wat ik zelf wat minder vond is dat Noach in een aantal ge­vechten toch mensen doodt. “Moet dat nou?”, vroeg ik mij af.

Maar na de afsluiting gaan we eigenlijk gelijk door met het nieuwe seizoen. Dat begon op maandag 28 september in de Vredekerk. We hebben eens in de 14 dagen catechisatie, behalve als er vakantie is, dan slaan we een week over. Dus de keer na 28 sep­tember is op 19 oktober omdat daar de herfst­vakantie tussen zit.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland