Catechisatiegroep voortgezet onderwijs

Vanwege de gedeeltelijke lockdown die de regering op 13 oktober 2020 heeft afgekondigd, zijn alle ca­techisaties opgeschort. Ze worden, indien moge­lijk, weer gestart op 4 januari 2021 om 19:30 uur in de Vredekerk. Hopelijk is dan de tweede Corona­golf achter de rug en kunnen we verder gaan met cate­chisaties.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland