Catechisaties februari-maart

Op 24 februari en 9 maart is er weer catechisatie in het jeugdhonk voor de groep die naar het voortge­zet onderwijs gaat. We beginnen om 19:30 uur in het jeugdhonk van de Vredekerk.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland