Verslagen

 • Kerkenraadsvergadering Maarland 8 december 2022

  Op donderdagavond 8 december heeft de Maarlandse kerkenraad extra vergaderd om verder te praten waar wij op de gezamenlijke kerkenraadsdag zijn gestopt. Eerst hebben we de gevolgen van alle samenwerkingsvormen…

 • Verslag kerkenraad Vredekerk 11-10-2022

  De vergaderingen van de kerkenraad kennen een (bijna) vaste agenda. Na een korte bezinning, die bij toerbeurt worden gedaan door een lid van de kerkraad bespreken we het verslag van…

 • Verslag Kerkenraadsdag 5-11-2022

  Op 5 november kwamen beide kerkenraden samen in de Diek’n te Zeerijp. Het doel van deze dag was om te komen tot twee visies van beleid voor de komende 4…

 • Verslag kerkenraadsvergadering Maarland 20-09-2022

  Tijdens de rondvraag wordt een enkele praktische vraag gesteld, vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Het bezinningsmoment wordt door ds. André gebruikt om een stuk uit de Galatenbrief te lezen:…

 • Verslag gemeenteavond wijk Vredekerk 11 mei 2022

  Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie was het weer mogelijk om een gemeenteavond te houden. Of het daaraan lag of dat het de te bespreken onderwerpen waren…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-03-2022

  (Nee, ik ben niet in de war, we hebben de agenda wat gewijzigd qua volgorde om effectiever te kunnen vergaderen……) Bij de rondvraag komt het digitaal collecteren aan de orde,…

 • verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-10-2021

  Jaap Jan Geertsema, die deze vergadering voorzit, heet allen hartelijk welkom. Daarna houdt domie André een inleiding en stelt ons de vraag hoe wij als kerkenraad de kerk over 5 jaar zien,…

 • Verslag kerkenraadsvergadering 21-09-2021 wijk Maarland

  Na een zomerstop kunnen we gelukkig weer “gewoon” bij elkaar komen in Elthato. Het is een vergadering met een feestelijk tintje; er is een nieuwe domie, er is een nieuwe voorzitter, een…

 • Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-04-2021

  Kort verslag van de online kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 20 april 2021. Na een woord van welkom door de voorzitter Henk Beukema is er een kort bezinningsmoment. Bij toerbeurt wordt…

 • Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2020

  Alweer een online vergadering, jammer, maar gelukkig dat de mogelijkheid er is. De voorzitter, Henk Beukema, heet ons hartelijk welkom en leest een bezinning uit de NCRV-gids voor: “Corona brengt…

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland