Verslagen

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-03-2022

  (Nee, ik ben niet in de war, we hebben de agenda wat gewijzigd qua volgorde om effectiever te kunnen vergaderen……) Bij de rondvraag komt het digitaal collecteren aan de orde,…

 • verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-10-2021

  Jaap Jan Geertsema, die deze vergadering voorzit, heet allen hartelijk welkom. Daarna houdt domie André een inleiding en stelt ons de vraag hoe wij als kerkenraad de kerk over 5 jaar zien,…

 • Verslag kerkenraadsvergadering 21-09-2021 wijk Maarland

  Na een zomerstop kunnen we gelukkig weer “gewoon” bij elkaar komen in Elthato. Het is een vergadering met een feestelijk tintje; er is een nieuwe domie, er is een nieuwe voorzitter, een…

 • Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-04-2021

  Kort verslag van de online kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 20 april 2021. Na een woord van welkom door de voorzitter Henk Beukema is er een kort bezinningsmoment. Bij toerbeurt wordt…

 • Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2020

  Alweer een online vergadering, jammer, maar gelukkig dat de mogelijkheid er is. De voorzitter, Henk Beukema, heet ons hartelijk welkom en leest een bezinning uit de NCRV-gids voor: “Corona brengt…

 • Eerste online vergadering wijk Maarland

  Op dinsdag 17 november jl. beleefde de kerkenraad een primeur: de eerste online vergadering ooit!! Iedereen zat keurig in zijn eigen vakje op het beeldscherm. Nou ja, Gerry Dallinga natuurlijk…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 11-02-2020

  Maarten heet ons welkom en geeft het woord aan Tineke, die iets leest over hoe de benedictijnen ruimte geven aan er gewoon zijn, in stilte, in plaats van doen. Vervolgens…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 21-01-2020

  Na een woord van welkom door voorzitter, Maar­ten Burggraaf, wordt de agenda gevolgd zoals voor­gesteld. Onder het kopje “bezinning” nemen we de teksten van de welkomstsfolder en het welkom op…

 • Een verstandig besluit

  Column geschreven en uitgesproken door Epco Wijn­gaarden bij de overdracht van de Petrus en Paulus­kerk aan de SOGK. Ik ben nog relatief nieuw in het “vak” kerkrent­meester. En daarbij soms…

 • Nieuwsbrief Classispredikant

  maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden’. (Lucas 18: 14) Het begint met een Farizeeër die bidt en God dankt dat hij niet zo is als die andere mensen die…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland