Verslagen

 • Verslag kerkenraadsvergadering 21-09-2021 wijk Maarland

  Na een zomerstop kunnen we gelukkig weer “gewoon” bij elkaar komen in Elthato. Het is een vergadering met een feestelijk tintje; er is een nieuwe domie, er is een nieuwe voorzitter, een…

 • Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-04-2021

  Kort verslag van de online kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 20 april 2021. Na een woord van welkom door de voorzitter Henk Beukema is er een kort bezinningsmoment. Bij toerbeurt wordt…

 • Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2020

  Alweer een online vergadering, jammer, maar gelukkig dat de mogelijkheid er is. De voorzitter, Henk Beukema, heet ons hartelijk welkom en leest een bezinning uit de NCRV-gids voor: “Corona brengt…

 • Eerste online vergadering wijk Maarland

  Op dinsdag 17 november jl. beleefde de kerkenraad een primeur: de eerste online vergadering ooit!! Iedereen zat keurig in zijn eigen vakje op het beeldscherm. Nou ja, Gerry Dallinga natuurlijk…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 11-02-2020

  Maarten heet ons welkom en geeft het woord aan Tineke, die iets leest over hoe de benedictijnen ruimte geven aan er gewoon zijn, in stilte, in plaats van doen. Vervolgens…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 21-01-2020

  Na een woord van welkom door voorzitter, Maar­ten Burggraaf, wordt de agenda gevolgd zoals voor­gesteld. Onder het kopje “bezinning” nemen we de teksten van de welkomstsfolder en het welkom op…

 • Een verstandig besluit

  Column geschreven en uitgesproken door Epco Wijn­gaarden bij de overdracht van de Petrus en Paulus­kerk aan de SOGK. Ik ben nog relatief nieuw in het “vak” kerkrent­meester. En daarbij soms…

 • Nieuwsbrief Classispredikant

  maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden’. (Lucas 18: 14) Het begint met een Farizeeër die bidt en God dankt dat hij niet zo is als die andere mensen die…

 • Verslag classicale vergadering 29-01-2019

  Persverslag van de extra classicale vergadering van 29 januari 2019 Deze classicale vergadering, welke plaatsvindt in het Gorechthuis te Haren, wordt met een vesperviering door ds. A. Bruin geopend. Na…

 • Wijk Vredekerk vergadering 05-03-2019

  Verslag vergadering kerkenraad 5 maart 2019 De voorzitter heet ons welkom. Vervolgens leest Melson Zwerver een stuk voor met als titel “waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”. Dit naar…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland