Verslagen

 • Verslag classicale vergadering

  In een vorig nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen dat de classicale vergadering het thema:“Hoe komen we tot een classicaal beleid?” heeft besproken. Ter voorbereiding op dit thema…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-11-2018

  Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning, waarin ons uit een inspiratiemagazine rond kerk en organisatie 10 punten van Leo Fijen worden voorgelezen, die kansen bieden voor de…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 16-10-2018

  Na het welkom door de voorzitter leest Henk als bezinning een verhaal van iemand die workshops heeft bijgewoond over kinderen die in armoede zijn opgegroeid. Daarbij moet ze denken aan…

 • Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

  Op 6 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in de Vredekerk in Loppersum. Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 18-09-2018

  Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 18 september 2018 Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning met als thema: “Bezint eer gij begint.” Per tweetal worden twee vragen…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-06-2018

  Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 juni 2018 Na het welkom door de voorzitter wordt de bezinning met als thema: “De liefde van Christus” ingeleid door Tjalling. Hij omschrijft…

 • Ervaringen uit het klooster 2018

  In het weekend van 7, 8 en 9 september gingen we met een groep naar de Abdij van Egmond. Voor sommigen van ons was het de eerste keer om in…

 • Verslag gemeenteavond wijkgemeente Maarland 18-06-2018

  Verslag van de gemeenteavond wijkgemeente Maarland, gehouden op 18 juni 2018  in Elthato te Zeerijp Maarten opent de gemeenteavond met het lezen van een artikel “Judit” uit het blad ‘Petrus’,…

 • Gemeenteavond Maarland

  Op 18 juni is er een gemeenteavond in Elthato.  Als belangrijk onderwerp zullen de kerkrentmeesters dan de financiële resultaten over het jaar 2017 presenteren. Een punt van zorg daarbij is…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijkgemeente Maarland 15-05-2018

  Na een hartelijk welkom door de preses worden er twee delen uit het Ouderlingenblad gelezen over ‘ademen’ en ‘fijne zondag’. Dit laatste deel gaat over het een hand geven aan…

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland