Diensten Maarland

 • Diensten Maarland 5 feb. t/m 19 mrt. 2023

  De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken…

 • Diensten Maarland 18 dec. t/m 5 feb. 2023

  Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394 Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329 Zondag 18 december, Vierde Advent Een dienst van Schrift en Tafel om…

 • Diensten Maarland 13 nov t/m 18 dec 2022

  In verband met de hoge stookkosten in de Petrus en Pauluskerk heeft de kerkenraad besloten om in de wintermaanden de diensten zoveel mogelijk te verplaatsen naar andere kerken. Zo wordt…

 • Diensten Maarland 9 okt t/m 13 nov 2022

  Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394 Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329 Zondag 9 oktober, 3e van de herfst En gezamenlijke dienst om 9.30…

 • Diensten wijk Maarland 4 sept t/m 9 okt 2022

  Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394 Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329 Zondag 4 september, 11e van de zomer. Een dienst om 9.30 uur…

 • Diensten wijk Maarland 12 juni t/m 10 juli 2022

  Zondag 12 juni, 2e Trinitatus. Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum. Bevestiging van ambtsdragers. Online via: www.kerkomroep.nl. Voorganger: ds. André van den Bor. Organist: Ab…

 • Diensten wijk Maarland 8 mei/12 juni 2022

  Zondag 8 mei, 4e van Pasen. Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum Online te beluisteren via: kerkomroep.nl Voorganger: Ds. André van den Bor.…

 • Diensten wijk Maarland 3 apr / 8 mei 2022

  Voor het bijwonen van de diensten volgen we steeds de adviezen van de landelijke PKN. Zoals het nu lijkt zijn de Coronamaatregelen voorbij. Als er eventueel nieuwe regels komen met…

 • Diensten wijk Maarland 20 feb/3 apr 2022

  Zondag 20 februari, 8e Epifanie. Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. online luisteren via: kerkomroep Voorganger: Ds. André v.d. Bor. Organist: Dennis Wubs De…

 • Diensten wijk Maarland 16 jan/20 feb 2022

  Zondag 16 januari, 3e Epifanie. Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. (Schrift en Tafel onder voorbehoud). online luisteren via: kerkomroep  Voorganger: Ds. Marion Hartman. Organist: Henk…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland