Nieuws

 • Verantwoordelijkheid gedicht van Tonnie Elderman

  Tonnie Elderman las op zondag 30 oktober voor het werelddiakonaat dit zelfgeschreven gedicht voor. Zonlicht en wat milde regen| allen uit de hemel neer. Voelen voor ons als een zegen…

 • Energie Vredekerk

  We letten net als u op het gebruik van energie, daarom hebben we de temperatuur van de kerkzaal bij de diensten niet hoger gezet dan 17 graden. Wij hopen op…

 • Versterking zalen Vredekerk

  De versterking van de zalen in de Vredekerk is afgerond en we hebben deze zalen wat vrolijker gemaakt. Tijdens het versterken kwam men erachter dat de plafonds van de hal,…

 • Ambulant predikant Vredekerk

  We zijn verheugd dat wij per 1 oktober als ambulant predikant, ds. Pier Prins in ons midden mogen begroeten voor 18 uur per week. Pier heeft al wat vergaderingen bijgewoond…

 • Beroepingswerk Vredekerk

  We hebben bericht ontvangen van de classis dat wij een predikant mogen beroepen voor maximaal 60%. Even ter vergelijking, Marco was voor 80% bij ons in dienst. Dit heeft te…

 • Een bericht van de diaconie Maarland

  De diaconie van Maarland houdt zich in deze periode van het jaar bezig met de begroting voor 2023 en de collectedoelen voor komend jaar. We bereiden ons voor op de…

 • Onze Website

  Onze Website In het verslag van de kerkenraadsvergadering van Maarland van 20 september kon je lezen dat: De website wordt, in ieder geval door kerkenraadsleden, weinig bezocht en kent teveel…

 • Tekening

  Een tekening die op Israëlzondag door onze kids zijn gemaakt, is naar Bethlehem gestuurd. En die is aangekomen! Toine van Teeffelen van het Arab Educational Institution – Pax Christi heeft…

 • PizzaPraatGroep

  Het plan is ontzettend simpel. We prikken een zondag: 27 november. We prikken een tijd: 17 uur. We prikken een plek: het jeugdhonk in de Vredekerk. En we koken wat.…

 • Update SchuldHulpmaatje

  Een paar nieuwtjes over SchuldHulpMaatje Eemsdelta: Per november hebben we een locatie tot onze beschikking! Elke dinsdag van 10 tot 15 uur kunnen hulpvragers, vrijwilligers en geïnteresseerden bij ons naar…

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland