Nieuws

 • Een nieuw kerkblad

  Al geruime tijd verschijnt ons gezamenlijk kerkblad Op de Hoogte waarin u artikelen kunt lezen van de hand van enkele gemeenteleden of onze predikant, diverse verslagen van vergaderingen, roosters enzovoorts.…

 • Verslag gemeenteavond 9 november 2023

  Rond half acht hebben zich zo’n 90 gemeenteleden verzameld in de zaal van de Vredekerk. Ze zijn afgekomen op de gemeenteavond van Maarland en Vredekerk waarin twee onderwerpen prominent op…

 • Jubileumconcert Simi Jadech

  Op 18 november geeft gospelkoor Simi Jadech een concert in Kabzeel te Appingedam o.l.v. Joke Scholten ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het koor

 • Open colleges mystieke teksten

  door Lucas J. Tiesinga start op 30 oktober 2023 De Duitse theoloog en jezuïet Karl Rahner beweerde in de vorige eeuw dat de christen van de toekomst een mysticus zal…

 • Start Theologische Verdieping

  Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden. De cursus heeft een gevarieerde opzet en een breed palet…

 • Ouderenkring

  Op dinsdagmiddag 21 november is er weer ouderenkring in de Vredekerk. Aanvang 15.00 uur. Op verzoek van één van de deelnemers is het onderwerp begraven of cremeren. Dat onderwerp past…

 • 9 november: Gemeentevergadering

  De kerkenraden van onze beide gemeenten nodigen alle gemeenteleden van harte uit voor een gemeentevergadering op 9 november 2023. De gemeentevergadering zal plaatsvinden in de Vredekerk en begint om 19.30…

 • 20 oktober: Filmavond

  Elke maand wordt er in de Vredekerk een bijzondere film vertoond rond een centraal thema. Dat thema is dit jaar ‘Leven en dood’: acht films over mensen die moeten leren…

 • Uit de kerkenraad

  Het was op 21 september de eerste keer dat de kerkenraad bijeenkwam na de zomer. Dat betekent niet dat er sinds de vergadering van eind juni helemaal niets gebeurde. In…

 • Berichten uit het aanstuurplougje

  De meest recente vergadering van het aanstuurplougje dateert van 27 september. We keken even terug op de voorbije periode en dan springt het overleg op 6 september met de omliggende…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland