Uit de pastorie

 • Uit de pastorie maart 2021

  Wanneer u dit leest, naderen we de Stille Week, de week voor Pasen waarin Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag vallen. In de kerk is deze week vanouds…

 • Uit de pastorie februari 2021

  We zijn nog lang niet af van de Coronacrisis. Ik had vorig jaar veel moeite met de 1,5 meter samenleving. Nu merk ik dat, als ik een film zie waar…

 • Uit de pastorie januari 2021

  Wij willen langs deze weg iedereen hartelijk danken voor de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die we mochten ontvangen de afgelopen tijd. Ook al kunnen we elkaar niet ontmoeten tijdens de…

 • Uit de pastorie december 2020

  Uit de pastorie Kerst in Coronatijd. Het zal een heel andere kerst worden dan anders. De familiebezoeken en diners, de andere uitjes. Wat kan er nog van doorgaan en hoe…

 • Uit de pastorie oktober 2020

  De kerkenraad heeft besloten tijdens de kerkdien­sten de gemeente weer te laten zingen. Wel wordt het opgebouwd. We beginnen op zondag 6 oktober met het slotlied en breiden dat geleidelijk…

 • Uit de pastorie augustus 2020

  Vlak voor de vakantie schreef ik in de kerkbode dat we hadden ondervonden dat onze plannen maar betrekkelijk zijn. Zoveel zaken die we hadden ge­pland waren in die tijd niet…

 • Uit de pastorie juli 2020

  Afscheid ds. Tjalling Huisman Zondag 21 juni nam Tjalling afscheid in een goede dienst, zeker gezien de beperkingen van de Coronacrisis. Ik had als consulent van de wijkge­meente Maarland ook…

 • Uit de pastorie 23 mei 2020

  Op 21 juni, het begin van de zomer, heeft dominee Tjalling Huisman zijn laatste dienst als predikant van Maarland. Dat is ook voor de Vredekerk een in­grijpende gebeurtenis. Tjalling heeft…

 • In de pastorie april 2020

  Toen het vorige kerkblad verscheen was de wereld door het coronavirus totaal anders geworden. Er stonden nog vrolijk kerkdiensten in vermeld maar die gingen niet door, althans niet op de…

 • 2020 03 Uit de pastorie

  Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen. Steeds meer maatregelen worden afgekondigd. Vol­gens sommigen is de angst voor het virus overdre­ven, maar het lijkt er toch op dat het…

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.