Uit de pastorie

 • Uit de pastorie juli 2021

  Wanneer u dit leest is mijn vakantie ongeveer begonnen. In geval van nood kunt u in die periode bij uw wijkouderling terecht. Voordat het zover is moet er nog wel…

 • Uit de pastorie juni 2021

  Allereerst wil ik de gemeente Maarland van harte feliciteren met het aannemen van het beroep door ds. Van der Bor. De verbintenis- en intrededienst staat inmiddels gepland op 8 augustus…

 • Uit de pastorie mei 2021

  We kijken terug op een goede Stille Week en Pasen. Ondanks de beperkingen van de Coronatijd hebben we in onze diensten het lijden, sterven en de opstanding van Jezus kunnen…

 • Uit de pastorie maart 2021

  Wanneer u dit leest, naderen we de Stille Week, de week voor Pasen waarin Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag vallen. In de kerk is deze week vanouds…

 • Uit de pastorie februari 2021

  We zijn nog lang niet af van de Coronacrisis. Ik had vorig jaar veel moeite met de 1,5 meter samenleving. Nu merk ik dat, als ik een film zie waar…

 • Uit de pastorie januari 2021

  Wij willen langs deze weg iedereen hartelijk danken voor de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die we mochten ontvangen de afgelopen tijd. Ook al kunnen we elkaar niet ontmoeten tijdens de…

 • Uit de pastorie december 2020

  Uit de pastorie Kerst in Coronatijd. Het zal een heel andere kerst worden dan anders. De familiebezoeken en diners, de andere uitjes. Wat kan er nog van doorgaan en hoe…

 • Uit de pastorie oktober 2020

  De kerkenraad heeft besloten tijdens de kerkdien­sten de gemeente weer te laten zingen. Wel wordt het opgebouwd. We beginnen op zondag 6 oktober met het slotlied en breiden dat geleidelijk…

 • Uit de pastorie augustus 2020

  Vlak voor de vakantie schreef ik in de kerkbode dat we hadden ondervonden dat onze plannen maar betrekkelijk zijn. Zoveel zaken die we hadden ge­pland waren in die tijd niet…

 • Uit de pastorie juli 2020

  Afscheid ds. Tjalling Huisman Zondag 21 juni nam Tjalling afscheid in een goede dienst, zeker gezien de beperkingen van de Coronacrisis. Ik had als consulent van de wijkge­meente Maarland ook…

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.