Collecte 40-dagentijd

Het kerstfeest pas achter de rug, waarin we de komst van Jezus in deze wereld met elkaar hebben gevierd en dan al weer vooruitkijken naar het komende Pasen, waarin we stil mogen staan bij het lijden, sterven en de opstanding van Christus.
De voorbereidingsperiode, de 40-dagentijd beginnen we op 28 Februari zoals inmiddels traditie is met de gezamenlijke maaltijd in de Vredekerk. Er zullen weer intekenlijsten in de kerk liggen waarmee u zich hiervoor kunt opgeven. Details hierover zijn nog niet bekend, maar hierover wordt u nog geïnformeerd.

Collecten waarvoor in de 40-dagentijd wordt gecollecteerd (projecten Kerk in Actie):

28 Februari– 8 maart 2017 – Steun kinderen en jongeren in De Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.

Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen.
Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee?

Zondag 12 maart – 26 maart 2017 – Steun ouderen in Moldavië
In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.

Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de ‘tafeltje-dekje’ service.
Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?

Zondag 2 april – 9 april 2017 – Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.

TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?

16 april (Pasen) is de collecte bestemd voor alle 3 bovengenoemde projecten.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland