Collecte Kerk in Actie Najaarszending 6-11-2016

Werken aan vrede en verzoening in Colombia

kerk-in-actieDe Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Ondanks tekenen van hoop lijden mensen al zestig jaar onder de burger oorlog. Namens Kerk in Actie werkt uitgezonden medewerker Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in verzoening’ van de Mennonietenkerk (IMCOL). Mensen die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht, bestuderen bijbelteksten rond gerechtigheid, waarheid en vergeving. Wat betekenen deze teksten in hun leven? Door te praten over wat ze meemaken, over relaties en over hun samenleving vol onderdrukking en geweld, kunnen ze een duidelijk standpunt bepalen.

colombiaOp zondag 6 november collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van Inge Landman en IMCOL in Colombia. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszendingsweek.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland