Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  29 november 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  29 november 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  6 december 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  13 december 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  13 december 09:30
 6. Kerkdienst Donatuskerk

  20 december 09:30
 7. Kerkdienst Vredekerk

  20 december 09:30
 8. Kerkdienst Kerk Eenum

  20 december 16:30
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  23 december 19:00
 10. Kerkdienst Donatuskerk

  24 december 20:00

collecte Loppersum 15 en 22 nov

De 1ste collecte van  zondag 15 november is bestemd voor het Werelddiaconaat met als thema “Wereldhuis een veilige plek”.

informatie hierover staat hier onder afgedrukt.

De 2de collecte is bestemd voor de kerk en de deurcollecte is voor de jeugd.

Info werelddiaconaatscollecte:
De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. In het Wereldhuis komen veel arbeidsmigranten, maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. In het Wereldhuis kunnen zij even op adem komen. Ook kunnen ze er terecht voor juridisch advies of medische zorg. Er zijn fietscursussen en taaltrainingen. Iedere week is er een dag speciaal voor vrouwen. Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen dat ze op eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen. In steeds meer steden vindt dit initiatief navolging en Kerk in Actie ondersteunt het van harte. De opbrengst van de collecte op 15 november is bestemd voor het Wereldhuis en andere diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie.

Op 22 november zijn de collecten bestemd voor:
1ste voor de kerk, 2de voor onderhoud gebouwen en de deurcollecte is bestemd voor het Solidariteitsfonds

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!