Collecte Loppersum november

Collecten 1 november (Dankdag):

De 1ste collecte bestemd voor het werk van het Leger Des Heils.
De 2de collecte is bestemd voor de kerk.

Collecten 8 November 2015
1ste collecte is bestemd voor Kerk In Actie. (Najaarszendingscollecte) Informatie hierover staat hier onder.
De 2de collecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.
De deurcollecte is bestemd voor de jeugd.

Info:
In Thailand is slechts 1 procent van de bevolking christen, een kleine minderheid in een overwegend boeddhistische samenleving. De meeste christenen zijn lid van de presbyteriaanse Church of Christ. Voorgangers van deze kerk worden opgeleid aan de eigen theologische faculteit McGilvary.

Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naarThailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek.

Aan de faculteit McGilvary studeren niet alleen toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor vijf studenten uit deze buurlanden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het zendingswerk in Thailand en andere zendingsprojecten wereldwijd. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/thailand.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland