Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  29 november 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  29 november 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  6 december 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  13 december 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  13 december 09:30
 6. Kerkdienst Donatuskerk

  20 december 09:30
 7. Kerkdienst Vredekerk

  20 december 09:30
 8. Kerkdienst Kerk Eenum

  20 december 16:30
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  23 december 19:00
 10. Kerkdienst Donatuskerk

  24 december 20:00

Collecte Loppersum november

Collecten 1 november (Dankdag):

De 1ste collecte bestemd voor het werk van het Leger Des Heils.
De 2de collecte is bestemd voor de kerk.

Collecten 8 November 2015
1ste collecte is bestemd voor Kerk In Actie. (Najaarszendingscollecte) Informatie hierover staat hier onder.
De 2de collecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.
De deurcollecte is bestemd voor de jeugd.

Info:
In Thailand is slechts 1 procent van de bevolking christen, een kleine minderheid in een overwegend boeddhistische samenleving. De meeste christenen zijn lid van de presbyteriaanse Church of Christ. Voorgangers van deze kerk worden opgeleid aan de eigen theologische faculteit McGilvary.

Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naarThailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek.

Aan de faculteit McGilvary studeren niet alleen toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor vijf studenten uit deze buurlanden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het zendingswerk in Thailand en andere zendingsprojecten wereldwijd. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/thailand.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!