Collecte voor Amnesty International

Amnesty International is altijd op zoek naar men­sen die mee willen helpen met de collecte in hun dorp. Van 9 t/m 14 maart 2020 gaan ook in onze regio weer tientallen collectanten de straat op om geld op te halen voor Amnesty. Help jij ook mee?

Blij met elk uurtje

Amnesty is blij met elk uurtje dat je collecteert. Sommige mensen gaan een paar avonden de hui­zen langs, anderen een paar uurtjes overdag. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je wilt col­lecteren. Alle beetjes helpen.

De collecte, van groot belang

De collecte is voor Amnesty een onmisbare bron van inkomsten. Amnesty is onpartijdig en onafhan­kelijk. Ze nemen daarom voor onderzoek en acties geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom is de collecte zo belangrijk.

Omgeving Loppersum

In de meeste dorpen in onze omgeving zijn extra collectanten nodig. In bijvoorbeeld Zeerijp, Wir­dum, Eenum en ’t Zandt wordt nog helemaal niet gecollecteerd en is hulp dus zeker meer dan wel­kom!

Meer weten? Meer informatie vind je op de website van Amnesty International of via de collecte-coördinator, Lisette ten Hoor-Beute, amnesty-westeremden@ziggo.nl of (0596) 591087.

Ps. Elk voorjaar collecteer ik in Oosterwijtwerd. Ik hoop dat een paar mensen van onze gemeente er ook warm voor gaan lopen. Ook jongeren zijn heel welkom! – Marika Meijer

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland