Collecte wijk Loppersum 17 apr t/m 26 jun

Collecterooster 17 April t/m 26 juni.
17 April          VK
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Jeugd.
 
24 April          VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Erediensten/Kerkmuziek.
Deurcollecte: Solidariteitsfonds.
 
1 Mei               (P&P-kerk)
1ste collecte: Diaconie-project.( St.Leergeld)
2de collecte: Kerk
 
5 Mei (Hemelvaart) Eenum.
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Oxfam-Novib.
 
8 Mei               VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: Jeugd.
 
15 Mei  (Gezamenlijke clusterdienst ’t Zandt)
1ste collecte: ????????
2de collecte: ???????
Deurcollecte: ??????
 
22 Mei            VK
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Solidariteitsfonds.
 
29 Mei            VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: Jeugd.
 
5 juni               (P&P-kerk)
1ste collecte: Diaconie-project.( St.Leergeld)
2de collecte: Kerk
 
12 Juni            VK
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Jeugd.
 
19 Juni VK  (Afscheid Kindernevendienst groep 8)
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Jeugd.
 
26 Juni            VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: jeugd.

 

Zondag 24 april 2016,

Collecte Eredienst en kerkmuziek.

 Zingen in je eigen taal Collecteafkondiging Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. Liederen troosten en bemoedigen als we zelf geen woorden meer hebben. Liederen helpen om de blik naar boven te richten. In Nederland kiest iedere gemeente liederen en liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en identiteit. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. De Protestantse Kerk ondersteunt daarbij met inspiratiedagen waar gemeenten ideeën opdoen om een impuls te geven aan de eredienst. Maar niet overal in de wereldwijde kerk kunnen mensen in hun eigen taal en op hun eigen manier zingen over wat zij geloven. Dat geldt vooral voor christenen uit minderheidsgroeperingen of voor gelovigen die behoren tot een lokale stam. Het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan ondersteunt minderheden in Pakistan met liederen, muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en die geschreven zijn in hun eigen taal. Voor de christenen in de zuidelijke regio Sindh is het werk va dit centrum van grote betekenis. Veel christenen daar hebben een hindoeïstische achtergrond. Er is in Pakistan weinig begrip voor hun cultuur. Dankzij het werk van het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan kunnen ook deze christenen God eren met liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt. Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen!

————————————————–

Oxfam-Novib                      (Collecte Hemelvaartsdag Eenum.)

 1 op de 3 mensen ter wereld leeft in armoede. Miljoenen mensen gaan met honger naar bed en hebben geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Oxfam Novib is vastbesloten om dit te veranderen. Ons doel is een rechtvaardige wereld zonder armoede. Daar kun jij bij helpen

Om uit de armoede te ontsnappen moeten

de rechten van mensen worden gerespecteerd. Alleen dan zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 • Recht op een eerlijk inkomen en voldoende eten
  Iedereen moet zeker zijn van een eerlijk inkomen en voldoende voedsel. Daarom werken wij aan een betere toegang tot land en water, voedselzekerheid en eerlijke inkomens door betere arbeids- en handelsvoorwaarden.
 • Recht op onderwijs en gezondheidszorg
  Onderwijs en gezondheidszorg vormen samen een wapen tegen economische ongelijkheid. Helaas moet een derde van de wereldbevolking het zonder stellen. Als overheden te kort schieten, investeren wij samen met partnerorganisaties in goede basisvoorzieningen.
 • Recht op veiligheid
  Natuurrampen, klimaatverandering en gewapende conflicten treffen jaarlijks miljoenen mensen. Wij steunen slachtoffers met noodhulp en wederopbouw. En we proberen de gevolgen van rampen en conflicten op voorhand te voorkomen of beperken.
 • Recht op maatschappelijke en politieke participatie
  Kennis is macht. Wie zijn rechten kent, kan hiervoor opkomen en invloed uitoefenen op beslissingen die haar of hem aangaan. Samen met partners geven wij mensen toegang tot informatie en de mogelijkheden om voor zichzelf op te komen.
 • Recht op gelijkwaardigheid
  Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht geboorteplek, geslacht, geloof of geaardheid. Niemand mag worden achtergesteld op basis van haar of zijn identiteit. Discriminatie van vrouwen en minderheden hoort niet thuis in een rechtvaardige wereld.

Onze aanpak

Samen met jou, partnerorganisaties in ontwikkelingslanden, overheden en bedrijven werken we aan onze missie: een rechtvaardige wereld zonder armoede. Wil je weten hoe we dat doen? Ontdek de aanpak van Oxfam Novib.

– See more at: http://www.oxfamnovib.nl/ons-doel.html#sthash.JuakgIBM.dpuf

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland