Collecte wijk Loppersum 28 aug t/m 31 dec

Collecterooster van 28 augustus t/m 31december 2016

28 augustus:
1ste collecte        Kerk
2de  collecte        Onderhoud gebouwen
deurcollecte:        St. Inlia

4 september: Gezamenlijke dienst Vredekerk
1ste collecte        Diaconaal project  St. Leergeld.
2de  collecte        Kerk
deurcollecte        Jeugd

11 september:
1ste collecte        Kerk
2de  collecte        Vredeswerk
deurcollecte        Comm. Erediensten

18 september: Startzondag
1ste collecte        Tent Of Nation
2de  collecte         Onderhoud gebouwen

Tent of Nations
2 jaar geleden heeft Daoud Nassar, een Palestijns christen uit Bethlehem een presentatie bij ons gegeven van de leefsituatie van zijn familie aldaar.
Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations    Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”
Geschiedenis Tent of Nations
In 1916 heeft Daher Nassar, de overgrootvader van Daoud en Daher Nassar, het land gekocht waarop zich nu de Tent of Nations bevindt. De familie heeft eigendomspapieren en heeft het land in 1924 geregistreerd. Door de jaren heen heeft de familie hier met volharding en liefde haar wijngaarden, fruit- en olijfbomen geteeld. Zoals alle Palestijnse boeren, ervaren zij een diepe band met het land. De familie is van oudsher lid van de Evangelisch Lutherse Kerk in Bethlehem, en behoort dus tot de groep van Palestijnse christenen.

Bishara, een zoon van Daher, kreeg samen met zijn vrouw Milade negen kinderen. Vader Bishara, die in 1976 overleed, had de droom om zijn land tot een plaats van ontmoeting en vrede te maken. Zijn zonen Daher en Daoud, ondersteund door zus Amal en de andere leden van de familie, werken er nu aan deze droom werkelijkheid te laten zijn. Ondanks de grote bedreigingen die er zijn, laten zij zich leiden door hun basismotto We Refuse to Be Enemies. (Wij weigeren om vijanden te zijn)
Meer informatie: www.tentofnations.nl

25 september:
1ste collecte    Noodoproep van Kerk In Actie t.b.v. de kerken in het Midden-Oosten
2de  collecte        Kerk.
deurcollecte        Solidariteitsfonds.

Noodkreet Kerk In Actie
Actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten: 17 t/M 25 september.
Kerken in Syrië hebben het moeilijk.
Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel méér vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.                                           Kerk in Actie luidt de noodklok en organiseert een Actieweek van 17 t/m 25 september.    Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen houden.
Samen zijn we de kerk in actie. Daarom doet ook onze gemeente mee aan de Actieweek. Wij collecteren op zondag 25 september voor partnerkerken in het Midden Oosten.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!!!

2 Oktober:    Gezamenlijke dienst P&P-kerk    Schrift en Tafel.
1ste collecte:          Diaconaal project St.Leergeld
2de collecte:        Kerk

9 Oktober:
1ste collecte:        Kerk & Israël
2de Collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Jeugd

16 Oktober:    Gezamenlijke dienst Vredekerk
1ste collecte:        Werelddiaconie
2de Collecte:        Kerk
Deurcollecte:        jeugd

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 16 oktober 2016
Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorps ewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun  levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt. Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconale van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

voor meer informatie kijk op de site van Kerk In Actie

23 Oktober:
1ste collecte:        Kerk
2de Collecte:        Hervormingsdag
Deurcollecte:        Jeugd

30 Oktober:    Dankdag
1ste collecte:        Leger Des Heils
2de Collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Jeugd

6 november:    gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Kerk In Actie    (Najaarszendingscollecte)
2de collecte:        Kerk

13 november:
1ste collecte:        Kerk In Actie     (Binnenlands Diaconaat)
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Jeugd

20 november:
1ste collecte:        Diaconie
2de collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Solidariteitsfonds

27 november:
1ste collecte:        Kerk
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Jeugd

4 december:    Gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Diaconieproject   (St. Leergeld)
2de collecte:        Kerk

11 december:
1ste collecte:        Diaconie (Voedselbank)
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Pastoraat.

18 december:
1ste collecte:        Diaconie
2de collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Jeugd

23 december:    Gezamenlijke dienst P&P-kerk
Kinderkerstnachtdienst

24 december: Gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Diaconie (Kinderen In De Knel)
2de collecte:        Kerk

25 december:
1ste collecte:        Diaconie (Kinderen In De Knel)
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Comm. Erediensten

31 december: Gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Diaconie (De Wilde Ganzen)
2de collecte:        Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland